Korzystna nowelizacja

Wraz z dniem 1 września w życie weszła nowelizacja Kodeksu pracy. Zgodnie z jej postanowieniami pracodawca i pracownik będą zobowiązani posiadać umowę o pracę na piśmie (lub pisemne potwierdzenie jej warunków), jeszcze przed rozpoczęciem przez pracownika wykonywania obowiązków zawodowych.

Do niedawna, zgodnie z polskimi przepisami jeśli umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej, pracodawca miał obowiązek najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika dostarczyć mu pisemne ustalenia co do warunków wykonywanej pracy. Obecnie potwierdzenie warunków musi zostać dostarczone przed pierwszym dniem pracy. Za niedostarczenie pisemnego potwierdzenia warunków pracy przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawcy grozić będzie nadal kara grzywny. Jej wysokość będzie wahała się w granicach od 1 do 30 tysięcy złotych.

Jak zapewnia minister Elżbieta Rafalska, zmiany dadzą gwarancję legalnego zatrudnienia oraz związane z nim bezpieczeństwo i komfort pracy. Minister dodaje, że jej celem jest dbanie nie tylko o dostępność pracy na rynku, ale również jej jakość.

Nowelizacja ułatwi pracownikom dochodzenie ich świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy oraz korzystanie z ochrony zapewnianej przez przepisy ubezpieczeń społecznych.

Dodaj komentarz