specjalista ds kadrowych obowiązki

Praca specjalisty ds. kadrowych

Osoby zatrudnione w większych firmach potrzebują pośrednika, który zadba o legalność ich zatrudnienia, terminowe wypłacanie wynagrodzeń, naliczanie pensji, wypłacanie świadczeń chorobowych, przydzielanie urlopów i tym podobne. Nie zajmują się tym sami szefowie firm, lecz specjalista ds. kadrowych zatrudniony w tym celu specjalnie w dziale kadr.

Im więcej pracowników zatrudnia dana firma i im większa jest wśród nich rotacja, tym więcej specjalistów ds. kadr będzie potrzebnych. Jest to typowa praca biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Osoba na tym stanowisku zajmuje się sporządzaniem wszelkiej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia pracownika oraz dbaniem o jej prawidłowy obieg pomiędzy właściwymi organami.

Specjalista ds. kadrowych może, lecz nie musi, zajmować się również rekrutacją pracowników, o ile w firmie nie ma do tego celu utworzonego stanowiska specjalisty od HR-u. Kadrowy zajmuje się wyliczaniem wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników, przyjmowaniem wniosków urlopowych, wystawianiem różnych świadczeń dla pracowników, przygotowywaniem rozliczeń podatkowych i ustalaniem wszelkich świadczeń dla pracowników. Jest on swoistym pośrednikiem pomiędzy pracownikiem, a firmą, a także pomiędzy pracownikiem, a ZUS czy innymi instytucjami.

Dodaj komentarz