praca w dziale kadr

Praca w dziale kadr

Kadry to dział typowo administracyjny, zajmujący się sprawami wewnętrznymi firmy, a konkretniej – zatrudnionymi w niej pracownikami. Specjalista ds. kadrowych zajmuje się na prośbę swoich przełożonych przygotowywaniem dokumentacji dla nowo przyjętych pracowników, przesyłaniem ich danych do odpowiednich organów państwowych, rejestrowaniem nowych pracowników. To również w dziale kadr składa się wypowiedzenia o pracę, tam też załatwia się wszelkie odprawy i formalności związane z zakończeniem stosunku pracy.

Dział kadr zajmuje się również sprawami bieżącymi pracowników, takimi jak naliczanie i wypłacanie im wynagrodzeń oraz składaniem wniosków urlopowych. Pracownik działu kadr ma obowiązek zgłaszania wszelkich zaświadczeń lekarskich czy urlopów odpowiednim organom w celu ustalenia świadczeń o odpowiedniej wysokości. Musi on być doskonale zorientowany w kwestii prawa pracy, ale również prawa podatkowego i wszelkich rozliczeń pomiędzy firmą a pracownikami. Dba o prawidłowy obieg dokumentów w firmie i o to, aby wynagrodzenia zostały pracownikom wypłacone na czas. W imieniu pracowników załatwia z instytucjami różne kwestie, na przykład wyjaśnia braki dokumentów czy opóźnienia w wypłacie świadczeń.

Dodaj komentarz