wielorakie zadania

Wielorakie zadania

Praca biurowa nie musi być nudna, zwłaszcza gdy chodzi o pracę w kadrach. Kiedy jesteśmy odpowiedzialni za zatrudnianie pracowników. Wdrażanie nowych pracowników, prowadzenie szkoleń wprowadzających, praca ta może być pełna przygód. Specjalista ds. kadrowych to pracownik o wielu zadaniach i wielu kompetencjach. Stąd tak złożony katalog cech, jakimi winien się wykazać taki pracownik. Nie wystarczą studia z zarządzania kapitałem ludzkim, czy public relations, ale także potrzebne są cechy samoorganizacji i samodzielności w pracy, komunikatywność, kreatywność itd.

Wielozadaniowość to priorytet w pracy w niektórych zawodach. W pracach biurowych może być to pożądana kompetencja z uwagi na rutynę grożącą pracownikom wciąż wykonującym powtarzalne zadania. Praca w kadrach bardzo często skupia zadania, nie mieszczące się w obszarach pracy innych działów. To właśnie specjalista ds. kadrowych sprawuje pieczę nad realizacją planu urlopowego, zatrudnienia itp. Różnorodność zadań, jakie czekają na pracownika kadrowego, to z jednej strony wielki plus tej pracy, jednak jest to także wada, bowiem pracownik kadr bywa uznawany za człowieka od wszystkiego i niczego.

Dodaj komentarz