premia

Świadczenia socjalne dla pracowników

Praca w kadrach to nie tylko zatrudnianie i zwalnianie pracowników. To także zarządzanie stanowiskami, awansami, premiami i wiele innych obowiązków. Bardzo często są to obowiązki pokrywające się częściowo z zadaniami księgowych.

Jedną z kompetencji kadrowej jest obsługa świadczeń socjalnych dla pracowników. W większych firmach sprawy te są bardziej złożone i rozbudowane, kiedy pracownicy poza paczkami świątecznymi czy roczną premia otrzymują również dofinansowania wypoczynku, biletów na imprezy kulturalne, sport itp. Wówczas kwestie rozliczeń i dekretacji dokumentów są skupione w rękach działu kadr. Specjalista ds. kadrowych podejmuje też decyzje dotyczące udzielenia wsparcia dla pracownika w ramach pożyczki, zapomogi itd. Bywa, że dział kadr operuje również nagrodami za staż pracy, odprawami z tytułu odejścia na emeryturę.

Jak widać, zadań na tego typu stanowisku jest mnóstwo. Z czasem kadrowa ma szansę poznać wszystkie procedury i mechanizmy zarządzania personelem na każdym etapie. Poza sprawami czysto finansowanymi dział kadr ściśle współpracuje ze szkoleniowcami i specjalistami ds. bhp. Szkolenia produktowe, motywujące, jak też okresowe, to jeden z elementów systemu zarządzania kapitałem ludzkim.

3 komentarze

 • Donna

  Świadczenia pozapłacowe to bardzo ważny element wynagrodzenia pracownika

 • Mila

  Dodatkowe benefity niezwykle motywują pracownika

  • Paulina

   To prawda, w tej chwili to już staje się pewnym standardem.

Dodaj komentarz