Rekrutacja i obsługa pracownika

rekrutacjaWzrost zatrudniania, który widoczny jest w zasadzie gołym okiem niesie także za sobą obowiązek przyjęcia więcej osób na stanowiska kadrowe. Pracownicy kadrowi wykonują naprawdę sporo pracy wynikających z zobowiązań nakazanych prawem. To typowe stanowisko biurowe mieszczące się zazwyczaj w centrali przedsiębiorstwa, zwłaszcza gdy jest ono duże. Zazwyczaj to pracownicy tego działu dokonują rekrutacji oraz sporządzają umowy na pracę.

Stanowisko specjalisty do spraw kadrowych zazwyczaj zajmowane jest przez kobiety, choć nie ma na to reguły. Statystyka jednak pokazuje, że praca taka wybierana jest przez panie. Pracownik na tym stanowisku musi doskonale znać przepisy prawa pracy oraz wszelkie inne wynikające z Kodeksu Cywilnego oraz pokrewnych. Dlatego też pracownicy kadrowi dość często mają szkolenia, zwłaszcza, że prawo w tej materii jest bardzo dynamiczne.

Poza szkoleniami zewnętrznymi pracownicy kadrowi powinni cały czas sami dowiadywać się o nowościach wynikających ze zmian prawnych. W dzisiejszych czasach tego typu informacje nie nastawiają już problemu, zwłaszcza dzięki sieci.

Jeżeli chodzi o zarobki na tym stanowisku to nie można jednoznacznie stwierdzić czy są one duże czy małe. Zazwyczaj jednak oscylują wokół średniej krajowej w zależności od zakładu pracy i doświadczenia pracownika.

Za co odpowiada specjalista ds. kadrowych?

obowiązki specjalisty ds. kadrowychObowiązki osób zatrudnionych w dziale kadr są zwykle bardzo jasno przydzielone przez przełożonego. Każdy specjalista ds. kadrowych jest osobą, która doskonale zna się na prawie pracy oraz prawie podatkowym. Ta wiedza jest niezbędna do wykonywania codziennych służbowych czynności związanych z pośredniczeniem w zatrudnianiu nowych pracowników pomiędzy pracownikami a firmą, a także załatwianiem wszystkich spraw podatkowych i świadczeniowych dla pracownika.

Jako że to do obowiązków pracodawcy należy odprowadzanie podatków z wynagrodzenia pracownika do urzędu skarbowego, a także zgłaszanie zatrudnienia do odpowiednich instytucji, to właściciel musi zadbać o to, by zatrudnić osobę odpowiedzialną za takie obowiązki. Gdy pracownik chce się udać na urlop, powinien złożyć wniosek o urlop w dziale kadr, skąd przyjdzie do niego odpowiedź pozytywna lub odmowna. Podobnie, gdy pracownik zachoruje, do działu kadr musi dostarczyć zwolnienie lekarskie, które pracownik przedstawi w ZUS jako dokument poświadczający zasadność przyznawania wynagrodzenia chorobowego.

Dzięki pracy specjalisty ds. kadrowych, pracownik zatrudniony w firmie nie musi się obawiać o to, czy jego wynagrodzenie zostało prawidłowo naliczone lub o swoją emeryturę w przyszłości.

Charakterystyka zawodu specjalisty ds. kadrowych

specjalista ds. kadrowychPraca jako specjalista ds. kadrowych jest to zajęcie typowo biurowe, w dziale kadr danej firmy. Najczęściej działy kadr posiadają tylko duże firmy, zatrudniające więcej niż kilkudziesięciu pracowników. Aby zostać pracownikiem działu kadr należy skończyć studia związane z zarządzaniem lub w kierunku human resources.

Praca ta bardzo często wymaga kontaktu personalnego z pracownikami firmy – najczęściej pracownicy kadr znają dobrze poszczególnych pracowników, sporo wiedzą też o ich sytuacji rodzinnej czy finansowej ze względu na to, że mają wgląd do najbardziej poufnych danych osobowych poszczególnych zatrudnionych w firmie osób.

Specjalista ds. kadrowych dba o to, aby nowo przyjęty pracownik został legalnie zatrudniony, przygotowuje dla niego umowy o pracę oraz zgłasza podjęcie przez niego pracy w odpowiednich instytucjach. Zajmuje się odpowiednim obiegiem wniosków urlopowych, zaświadczeń chorobowych, a także innych dokumentów będących podstawą do wypłacania wynagrodzenia. Poza tym podstawą jego pracy jest właśnie naliczanie odpowiednich wynagrodzeń dla pracowników i odprowadzanie za nich podatków do urzędu skarbowego. To praca typowo biurowa, wymagająca ogromnej skrupulatności, ale także otwartości na ludzi.

Praca w dziale kadr

praca w dziale kadrKadry to dział typowo administracyjny, zajmujący się sprawami wewnętrznymi firmy, a konkretniej – zatrudnionymi w niej pracownikami. Specjalista ds. kadrowych zajmuje się na prośbę swoich przełożonych przygotowywaniem dokumentacji dla nowo przyjętych pracowników, przesyłaniem ich danych do odpowiednich organów państwowych, rejestrowaniem nowych pracowników. To również w dziale kadr składa się wypowiedzenia o pracę, tam też załatwia się wszelkie odprawy i formalności związane z zakończeniem stosunku pracy.

Dział kadr zajmuje się również sprawami bieżącymi pracowników, takimi jak naliczanie i wypłacanie im wynagrodzeń oraz składaniem wniosków urlopowych. Pracownik działu kadr ma obowiązek zgłaszania wszelkich zaświadczeń lekarskich czy urlopów odpowiednim organom w celu ustalenia świadczeń o odpowiedniej wysokości. Musi on być doskonale zorientowany w kwestii prawa pracy, ale również prawa podatkowego i wszelkich rozliczeń pomiędzy firmą a pracownikami. Dba o prawidłowy obieg dokumentów w firmie i o to, aby wynagrodzenia zostały pracownikom wypłacone na czas. W imieniu pracowników załatwia z instytucjami różne kwestie, na przykład wyjaśnia braki dokumentów czy opóźnienia w wypłacie świadczeń.

Praca specjalisty ds. kadrowych

specjalista ds kadrowych obowiązkiOsoby zatrudnione w większych firmach potrzebują pośrednika, który zadba o legalność ich zatrudnienia, terminowe wypłacanie wynagrodzeń, naliczanie pensji, wypłacanie świadczeń chorobowych, przydzielanie urlopów i tym podobne. Nie zajmują się tym sami szefowie firm, lecz specjalista ds. kadrowych zatrudniony w tym celu specjalnie w dziale kadr.

Im więcej pracowników zatrudnia dana firma i im większa jest wśród nich rotacja, tym więcej specjalistów ds. kadr będzie potrzebnych. Jest to typowa praca biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Osoba na tym stanowisku zajmuje się sporządzaniem wszelkiej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia pracownika oraz dbaniem o jej prawidłowy obieg pomiędzy właściwymi organami.

Specjalista ds. kadrowych może, lecz nie musi, zajmować się również rekrutacją pracowników, o ile w firmie nie ma do tego celu utworzonego stanowiska specjalisty od HR-u. Kadrowy zajmuje się wyliczaniem wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników, przyjmowaniem wniosków urlopowych, wystawianiem różnych świadczeń dla pracowników, przygotowywaniem rozliczeń podatkowych i ustalaniem wszelkich świadczeń dla pracowników. Jest on swoistym pośrednikiem pomiędzy pracownikiem, a firmą, a także pomiędzy pracownikiem, a ZUS czy innymi instytucjami.