Lista płac

lista płacPracownicy zawsze chcą mieć wynagrodzenia na czas, jednak aby tak było specjalista ds. kadrowych musi uzyskać informacje między innymi listę obecności, a także podpis prezesa pod zatwierdzeniem listy płac. Często naliczanie prowizji od sprzedaży czy premii uznaniowych wymaga kolejnych decyzji.

Wbrew pozorom to nie kadry naliczają wypłatę pracownikowi. Kadrowa jedynie wypłaca fizycznie pieniądze, liczy, sumuje kolejne składniki wynagrodzenia, niemniej wynagrodzenie nie zależy do niej samej. Aby doliczyć pracownikowi premie musi uzyskać zgodę. To wszystko wymaga organizacji w  czasie. Kilka dni przed dniem wypłat w dziale kadr bywa gorąco.

Specjalista ds. kadrowych musi wykazać się skrupulatnością, w czym pomagają mu programy komputerowe pobierające szereg danych i automatycznie je przetwarzające. Taki system pracy usprawnia działanie kadr, jednak wymaga kontroli. Nie można się pomylić. Każdy pracownik ma własne konto pracownicze, co miesiąc posiada indywidualne zestawienie zwolnień lekarskich, dni szkoleń, urlopów, i to różnych rodzajów. Do tego dochodzą dodatki stażowe, premie, prowizje, nagrody i ekwiwalenty, również delegacje i diety.

Różnorodność pracy

różnorodność pracyKadry to dział zatrudniający i zwalniający pracowników, ale także pilnujący dokumentacji, przepisów BHP jak też szkoleń, urlopów, zwolnień lekarskich itp. Co więcej specjalista ds. kadrowych to przede wszystkim spec od rozliczania czasu pracy, naliczania składek, podatku i premii. Wypłaty to kluczowa część kompetencji działu kadr.

Ponadto w wielu firmach dział kadr zajmują się też rekrutacją pracowników od zamieszczenia ogłoszenia o pracę w serwisach rekrutacyjnych po podpisanie umowy z pracownikiem. Czasem niezbędna jest współpraca z agencjami pracy, zwłaszcza gdy chodzi o wynajem pracowników na określony czas lub do konkretnego zadania. Z działu kadr pobiera się też zaświadczenia o zatrudnieniu, skierowania na delegacja i szkolenie itp. Tym samym kadrowi mają pełne ręce pracy w dodatku jest ona mocno urozmaicona. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę.

Część firm zwłaszcza średnich i mniejszych nie dzieląc organizacji na mniejsze działy praktycznie wszystko wrzuca w dział kadr. O ile księgowość zajmuje się wyłącznie sprawami finansowymi, to kadry mają pod sobą zarówno badania lekarskie, jak też wyjazdy integracyjne.

Rekrutacja

rekrutacjaPracując już w kolejnej firmie na stanowisku specjalista ds. kadrowych nie tylko osoba ta zajmuje się dokumentacją pracowniczą, ale również rekrutacją nowych pracowników. To ważne zadanie, w porównaniu z naliczaniem urlopów, płac itp. zadań, które wykonują jej koleżanki z działu kadr.

Zadaniem specjalisty ds. kadrowych jest redagowanie ogłoszeń rekrutacyjnych, przeglądanie nadesłanych aplikacji, proponowanie składu zespołu szefostwu. Ku temu potrzebna jest ścisła współpraca między pracownikiem kadr a szefem zatrudniającym. Pracownik nie musi się kadrom podobać, ale powinien spodobać się szefowi. Poza tym musi spełniać wymagania określone przez szefostwo i stanowisko pracy.

Czasem bywa to meczące gdyż kandydatów jest mnóstwo, a żaden nie posiada cech jakie wyznaczyło szefostwo. Czasem podczas rozmowy kwalifikacyjnej specjalista kadrowy skłonny jest zaufać kandydatowi, niestety szef ma inne zdanie i to on ma je decydujące. Przez kilka lat pracy zawodowej można przywyknąć do tego, niemniej wciąż bywa to krepujące, kiedy trzeba zadzwonić do kandydata i mu odmówić.

Spora biurokracja

biurokracjaBiurokracja administracji, przede wszystkim samorządowej powoduje, że Polak musi cały czas coś załatwiać przynosząc różne zaświadczenia czy tym podobne dokumenty. Podobnie jest i w przypadku pracy. Pracownicy kadrowi przez większość swojego czasy wypisują zaświadczenia o zarobkach o zatrudnieniu na potrzeby instytucji, którym w większości wystarczyło by samo oświadczenie.

Specjalista do spraw kadrowych zdaje sobie jednak sprawę z tego, jednak podobnie jak osoba wnioskująca o zaświadczenie nie jest w stanie nic zmienić. Pojawia się pytanie czy informatyzacja życia nie powinna takich aspektów niwelować. Przecież zamiast przysłowiowego papierka wystarczyło by sprawdzenie u pracodawcy czy taka osoba pracuje lub czy jego oświadczenie jest prawdziwe.

Niestety tutaj problemem jest Kodeks Postępowania Administracyjnego, który wymaga nie tylko reformy ile całkowitej zmiany. Pracownicy działów kadrowych doskonale zdają sobie sprawę, jak wiele ułatwiło by im gdyby nie było potrzeby wydawania papierowych zaświadczeń z pieczątkami i podpisami. Dla pracodawcy to też było by znaczące ułatwienie, ponieważ obecnie jego pracownicy kadrowi zajmują się sprawami, które nie przynoszą bezpośrednich, ani także i pośrednich zysków dla przedsiębiorstwa.

Ważne jest prawo pracy

prawo pracyPrzestrzeganie przepisów prawa pracy nie jest złe ani dla pracodawcy ani tym bardziej dla pracownika. Władza ustawodawcza opracowując to prawo starała się i w dalszym ciągu się stara, by przepisy w jak najlepszy sposób wspomagały obie strony umowy o pracę. Ponieważ nasza rzeczywistość jest bardzo dynamiczna, dlatego też i te przepisy cały czas się zmieniają.

Specjalista do spraw kadrowych musi być jednak cały czas na bieżąco z informacjami. Nie jest to specjalnie trudne, wystarczy na bieżąco monitorować pracę parlamentu, a także i innych instytucji związanych z szeroko rozumianym prawem pracy.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa działy kadrowe mogą liczyć kilka do kilkudziesięciu osób. W przypadku małych firm tak zwanymi kadrami zajmuje się osoba od całości prac administracyjnych. Wówczas bardzo ciężko wiedzieć o ewentualnych zmianach, dlatego też z pomocą powinni iść inni pracownicy. Tutaj może rodzić się ciekawe zagadnienie, czy lepiej pracować w małej firmie czy w dużym przedsiębiorstwie. Odpowiedzi na to nie ma jednoznacznej, gdyż każda ma swoje plusy i minusy.  W pierwszym przypadku można mieć bezpośredni kontakt z szefostwem co dla wielu osób jest ważne, natomiast w wielkich przedsiębiorstwach jest się często anonimowym.