Wydajność i efektywność działu kadr

dział kadrDział kadr jest niezwykle ważnym działem w firmie. Często niedocenianym. Specjalista ds. kadrowych to osoba, dzięki której w firmie wszyscy mają wynagrodzenie na czas, mogą otrzymać zaświadczenie o zatrudnieniu, jak również referencje. Każdemu szefowi zależy na tym, aby pracownicy pracowali wydajnie i przynosili pożądane efekty swej pracy. Od tego jaki zespół dobierze się do pracy zależy jakie są efekty pracy. Czasem zła atmosfera pomiędzy pracownikami, konflikty z kierownikami, brak dobrej komunikacji wpływają na obniżenie wydajności pracy.

Wśród kadrowych również warto zadbać o należytą atmosferę pracy sprzyjając rzetelności wykonywanych obowiązków. W kadrach niezwykle ważne są terminy, dlatego też wszystko musi mieć swoje miejsce, wszelkie zadania wykonywane winny być wedle planu, terminowo i dokładnie. Dzięki dobrej organizacji i usprawnieniom biurowym nie jest to trudne. Pomocne okazują się programy do zarządzania personelem, które przypominają, porządkują i archiwizują niezbędne dokumenty kadrowe.

Kadry – miejsce pracy

kadry miejsce pracyDział kadr to z pozoru ciepła posada, kojarzy się wielu osobom z nic nie robiącymi paniami, które naliczają innym wypłaty. Być może dlatego, że szeregowy pracownik z działem kadr niewiele ma do czynienia poza formalnościami przy zatrudnieniu i zwolnieniu. Tymczasem specjalista ds. kadrowych to praca wymagająca zorganizowania i wiedzy z wielu dziedzin. To kadry zatrudniają, zwalniają, pilnują urlopów, płac a także przepisów BHP, badań lekarskich, teczek z danymi osobowymi pracowników itd.

Tak duża gama obowiązków sprawia iż dział kadr bywa rozbudowany. Różnorodność zadań skupionych właśnie w kadrach sprawia, że pracownik kadrowy drugiemu pracownikowi kadrowemu nie jest równy. W mniejszych przedsiębiorstwach kadrowa zwykle zajmuje się kompleksową obsługą firmy, kiedy u większych przedsiębiorców nie jest to możliwe. To właśnie duże zakłady zatrudniające setki a nawet tysiące pracowników dzielą pracowników kadrowych na tych wyspecjalizowanych w płacach, czy sprawach socjalnych, czy też urlopach bądź dbaniem o BHP. Organizacja działu kadr to bardzo ważny element struktury firmy, winna być przejrzysta.