Zarządzanie urlopami i nie tylko

praca specjalisty ds. kadrowychPracownicy zatrudnieni w firmie, mają prawo zarówno do urlopów wypoczynkowych, jak też do urlopu okolicznościowego. Ponadto kadry zarządzają zgłoszonymi zwolnieniami lekarskimi, urlopami macierzyńskimi, wychowawczymi itp. Specjalista ds. kadrowych prowadzi skrupulatny terminarz urlopów, dba o obsadę firmy udostępniając plan urlopowy, jak też zajmuje się dokumentacją związaną z rozliczeniem urlopów, dni wolnych. Ponadto archiwizacja dni wolnych, delegacji, szkoleń to także zadanie kadr. Dzięki zarządzaniu tymi danymi, pracownik może korzystać z przypisanych mu dni wolnych i innych praw pracowniczych, jak prawo do zabezpieczenia socjalnego.

Kadrowi odpowiadają za politykę socjalną w postaci paczek lub bonów na święta, nagród okolicznościowych, wypłat kompensacyjnych jak trzynastki, wczasy pod gruszą, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop lub odprawy. W gestii kadr jest również udzielanie pożyczek i zapomóg dla pracowników w szczególnej sytuacji. Dozorowanie spraw związanych z wypadkami przy pracy, to także jedno z  wielu zadań specjalisty ds. kadrowych. Patrząc na ten katalog zajęć, praca ta wydaje się mocno zróżnicowana i złożona.

Praca z dokumentami

praca z dokumentamiPraca w kadrach jako specjalista ds. kadrowych, to głównie praca biurowa. Dość typowa praca z dokumentami. Wystawianie zaświadczeń, świadectw pracy, skierowań na badania lekarskie, szkolenia i delegacje, to podstawowe zadania w pracy w dziale kadr. Z pozoru może wydawać się to łatwa praca, jednak de facto to praca z pogranicza administracji i prawa pracy.

Każdy specjalista ds. kadrowych winien posiadać rozległą i aktualną wiedzę z zakresu przepisów regulujących stosunek pracy. Ponadto dochodzą szkolenia związane z zasadami organizacji dokumentów pracowniczych, ich przechowywania, prowadzenia działań rekrutacyjnych, motywacyjnych i integracyjnych. Bardzo często kadrowi odpowiadają również za bezpieczeństwo i higienę pracy, co urozmaica katalog kompetencji w tym dziale.

Im wiesza ilość pracowników zatrudnionych w firmie, tym pracy w dziedzinie kadr więcej. Już przy kilkudziesięciu pracownikach pracy jest mnóstwo. Wystarczy, że każdy pracownik chociażby raz  w roku potrzebuje zaświadczenia o zatrudnieniu, a to oznacza wystawienie takiego dokumentu każdego dnia pracy. Do tego dochodzą urlopy, również te nietypowe, okolicznościowe jak też zwolnienia chorobowe.