Rozmycie obowiązków

rozmycie obowiazkówBardzo często nie potrafimy określić, czym zajmuje się specjalista ds. kadrowych w danej firmie. W gruncie rzeczy osoba taka zajmuje się całkiem sporą listą spraw, których na co dzień nie dostrzegamy. Zwykle kadrowi są niedocenianymi pracownikami, bowiem większość osób uważa, iż zajmują się niczym, sprawami mało istotnymi dla firmy. Tymczasem gdyby nie kadrowi byłoby trudno z organizacją pracowników, ich zatrudnieniem i wszelką dokumentacją wynikającą z prawa pracy.

Bardzo często specjalista ds. kadrowych odpowiada także za rozliczenie pensji pracowników, naliczenie ekwiwalentów, chorobowego, premii, prowizji i rozliczenie delegacji. Dopiero kiedy brak kadrowego w firmie docenia się jego pracę. Mówi się często o bałaganie w kadrach, tymczasem przyglądając się bliżej pracy kadrowych, można dostrzec duże zaangażowanie w porządek i organizację. Jednak przy tak dużej rozpiętości zadań różnego typu, trudno o nieskazitelność. Jak widać, wiele obowiązków w kadrach, to prace z pogranicza księgowości, administracji, prawa, BHP, szkoleń, a nawet marketingu. Na jednym stanowisku spoczywa zwykle wiele zadań, co wymaga wyjątkowości pracownika.

Wielorakie zadania

wielorakie zadaniaPraca biurowa nie musi być nudna, zwłaszcza gdy chodzi o pracę w kadrach. Kiedy jesteśmy odpowiedzialni za zatrudnianie pracowników. Wdrażanie nowych pracowników, prowadzenie szkoleń wprowadzających, praca ta może być pełna przygód. Specjalista ds. kadrowych to pracownik o wielu zadaniach i wielu kompetencjach. Stąd tak złożony katalog cech, jakimi winien się wykazać taki pracownik. Nie wystarczą studia z zarządzania kapitałem ludzkim, czy public relations, ale także potrzebne są cechy samoorganizacji i samodzielności w pracy, komunikatywność, kreatywność itd.

Wielozadaniowość to priorytet w pracy w niektórych zawodach. W pracach biurowych może być to pożądana kompetencja z uwagi na rutynę grożącą pracownikom wciąż wykonującym powtarzalne zadania. Praca w kadrach bardzo często skupia zadania, nie mieszczące się w obszarach pracy innych działów. To właśnie specjalista ds. kadrowych sprawuje pieczę nad realizacją planu urlopowego, zatrudnienia itp. Różnorodność zadań, jakie czekają na pracownika kadrowego, to z jednej strony wielki plus tej pracy, jednak jest to także wada, bowiem pracownik kadr bywa uznawany za człowieka od wszystkiego i niczego.