Ważna funkcja specjalisty ds. kadrowych

kadrowaKiedy firma zatrudnia kilku pracowników trudno wymagać, aby zatrudniała specjalistę ds. kadrowych. Zwykle zadania z zakresu takiego specjalisty są zlecane firmie zewnętrznej lub też włączone do zakresu pracy na stanowisku księgowej.

W dużych firmach jednak stanowisko specjalisty ds. kadrowych funkcjonuje z powodzeniem. Co więcej zdarza się, iż jedna osoba z działu kadr przydziela jako osobę dedykowaną kontaktom z pracownikami. Pracownik ten odpowiada za odbiór wniosków o zaświadczenia o zarobkach, zatrudnianiu, czy też za wysyłkę świadectw pracy, rozliczeń rocznych. Dodatkowo specjalista ds. kadrowych przyjmuje faktury refundacyjne, delegacje itp.

Dzięki takiej organizacji pracy pracownicy nie muszą szukać osoby odpowiedzialnej za pewne sprawy. Z każdym zapytaniem i sprawą kierują się do jednej osoby, a ta kolejno kieruje sprawę do właściwych swych koleżanek i kolegów po fachu. Ponadto osoba taka odpowiada również za relacje  z pracownikami, przekazywanie załodze informacji kadrowych, w tym pasków z wynagrodzenia. Jest zawsze dostępna chociażby mailowo i zorientowana w procedurach firmowych, dotyczących kadr i płac, szkoleń, rozliczeń służbowych samochodów, podróży.