Spotkania wdrażające nowych pracowników

nowy pracownikKadrowa to zwykle jedna z pierwszych osób w firmie, która ma styczność z nowym pracownikiem. Od tego, jakie zrobi na pracowniku pierwsze wrażenie, zależy jego samopoczucie i pewność siebie. Specjalista ds. kadrowych odpowiada za wywiad z pracownikiem, przygotowanie umowy, objaśnienie nowemu pracownikowi kwestii dodatków pracowniczych czy sposobu naliczania premii, prowizji.

Wbrew pozorom tej pracy nie jest mało i bywa uciążliwa, gdyż od tego, jak specjalista ds. kadrowych wytłumaczy obieg dokumentów i inne zasady nowemu pracownikowi, zależy jego dalsza praca. Aby uniknąć problemów, trzeba się postarać już przy pierwszym spotkaniu. Spotkania informacyjne, wdrażające są bardzo ważne, gdyż ułatwiają organizację pracy obu stronom. Nie jest to tylko w interesie nowego pracownika, aby dowiedzieć się jak działa firma, jak ona wygląda fizycznie, kto się czym w niej zajmuje i gdzie urzęduje. To również interes pracodawcy, by oszczędzić nadmiaru pracy osobom, które mają styczność z nowym pracownikiem i muszą mu tłumaczyć każdą rzecz z osobna.

Coraz częściej w większych firmach odbywają się spotkania wdrażające raz w miesiącu lub w miarę zaistnienia takiej potrzeby. Zwykle ciężar ich przeprowadzenia spoczywa na kadrach lub dziale szkoleń, który często jest elementem działu kadr.

Świadczenia socjalne dla pracowników

premiaPraca w kadrach to nie tylko zatrudnianie i zwalnianie pracowników. To także zarządzanie stanowiskami, awansami, premiami i wiele innych obowiązków. Bardzo często są to obowiązki pokrywające się częściowo z zadaniami księgowych.

Jedną z kompetencji kadrowej jest obsługa świadczeń socjalnych dla pracowników. W większych firmach sprawy te są bardziej złożone i rozbudowane, kiedy pracownicy poza paczkami świątecznymi czy roczną premia otrzymują również dofinansowania wypoczynku, biletów na imprezy kulturalne, sport itp. Wówczas kwestie rozliczeń i dekretacji dokumentów są skupione w rękach działu kadr. Specjalista ds. kadrowych podejmuje też decyzje dotyczące udzielenia wsparcia dla pracownika w ramach pożyczki, zapomogi itd. Bywa, że dział kadr operuje również nagrodami za staż pracy, odprawami z tytułu odejścia na emeryturę.

Jak widać, zadań na tego typu stanowisku jest mnóstwo. Z czasem kadrowa ma szansę poznać wszystkie procedury i mechanizmy zarządzania personelem na każdym etapie. Poza sprawami czysto finansowanymi dział kadr ściśle współpracuje ze szkoleniowcami i specjalistami ds. bhp. Szkolenia produktowe, motywujące, jak też okresowe, to jeden z elementów systemu zarządzania kapitałem ludzkim.