Znajomość prawa pracy

prawo pracyPracując w kadrach wymagana jest orientacja w przepisach prawa pracy jak i księgowości. Warto też zauważyć, że dział kadr może dzielić się na mniejsze zespoły pracowników specjalizowanych w danej dziedzinie jak chociażby rekrutacja, zaświadczenia itd.  Specjalista ds. kadrowych to stanowisko z pogranicza kadr i księgowości.

Osoby zatrudnione na tym stanowisku muszą posiadać rozległą i aktualną wiedzę dotyczącą praw pracowników, pracodawcy, obowiązków pracowniczych, wynikających ze stosunku pracy, zatrudnienia. Ponadto istotne znaczenie mają przepisy regulujące sposoby opodatkowania pracowników, ich zarobków i dodatków o wynagrodzenia. Specjalista ds. kadrowych to również osoba orientująca się w przepisach około pracowniczych, zwłaszcza związanych z bezpieczeństwem w pracy.

Tym samym pracownik działu kadr musi być wszechstronnie wyszkolony. Mimo wszystko to nie księgowy, ani prawnik, ani rekruter, to po prostu specjalista ds. kadrowych. Bardzo często sprawy, które nie znajdują zaszeregowania w innych działach z  sekretariatem włącznie są powierzane właśnie działowi kadr. Tym sposobem bywa i tak, że kadrowa zajmuje się również marketingiem firmy.

Praca przy komputerze

praca przy komputerzeNie wszystkim praca przy komputerze wychodzi na zdrowie, niestety specjalista ds. kadrowych niemal w stu procentach pracuje przed komputerem, za biurkiem. Siedząca praca często rodzi zagrożenie licznymi chorobami, jednak zakres zadań specjalisty ds. kadrowych to właśnie praca związana z prowadzeniem dokumentacji, zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.

Niewiele jest tutaj obowiązków, które można wykonać w ruchu i poza komputerem. Jedyne co pozostaje tego rodzaju pracownikowi to zadbać o swoje zdrowie dostosowując warunki pracy, między innymi wyposażając stanowisko pracy w stosowny fotel biurowy, odpowiednią pozycję przy biurku itp. Pomóc również mogą przerwy od ekranu i rotacja pracy. Jeśli istnieją zadania niewykorzystujące ekranu warto je przeplatać z tymi, podczas których konieczne jest korzystanie z monitora.

Niemniej specjalista kadrowy doskonale winien znać prawa i obowiązki pracownicze, w tym przepisy wynikające z BHP, co za tym idzie powinien umieć wykorzystać je w praktyce dla swojego dobra, zdrowia i na korzyść.

Doskonała kadrowa

doskonała kadrowaJakie cechy powinna mieć idealna kadrowa? Po pierwsze powinna być kompetentna. To ważne zarówno dla szefostwa firmy jak również pracowników. Po drugie musi być dokładna, uczciwa i systematyczna. W dziale kadr specjalista ds. kadrowych nie może pozwolić sobie na opóźnienia. Liczą się terminy, zarówno terminy naliczenia składek ubezpieczenia społecznego jak też w terminy wypłat dla pracowników.

Ponadto kadrowa czuwa także nad wymiarem urlopów każdego pracownika, ważnością badania lekarskiego, szkolenia BHP i wielu innych elementów składowych.

Dział kadr powinien prowadzić archiwum i dokumentacje według przepisów prawa, bowiem w każdej chwili Inspekcja Pracy może skontrolować zakład pracy. Ponadto dział kadr prowadzi też sprawy sporne z pracownikami. W większych firmach kadrowa kadrowej się nie równa, bowiem w dziale wyodrębnia się specjalistów ds. płac, ds. BHP. ds. rekrutacji itp.

Dzięki temu każdy pracownik działu ma ściśle określone kompetencje w obrębie kadr i płac. W mniejszych firmach zazwyczaj kadrowa poza zajmowaniem się kadrami jest też księgową i spoczywa na niej prowadzenie spraw firmy niemalże w całości.

Różnorodność pracy

różnorodność pracyKadry to dział zatrudniający i zwalniający pracowników, ale także pilnujący dokumentacji, przepisów BHP jak też szkoleń, urlopów, zwolnień lekarskich itp. Co więcej specjalista ds. kadrowych to przede wszystkim spec od rozliczania czasu pracy, naliczania składek, podatku i premii. Wypłaty to kluczowa część kompetencji działu kadr.

Ponadto w wielu firmach dział kadr zajmują się też rekrutacją pracowników od zamieszczenia ogłoszenia o pracę w serwisach rekrutacyjnych po podpisanie umowy z pracownikiem. Czasem niezbędna jest współpraca z agencjami pracy, zwłaszcza gdy chodzi o wynajem pracowników na określony czas lub do konkretnego zadania. Z działu kadr pobiera się też zaświadczenia o zatrudnieniu, skierowania na delegacja i szkolenie itp. Tym samym kadrowi mają pełne ręce pracy w dodatku jest ona mocno urozmaicona. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę.

Część firm zwłaszcza średnich i mniejszych nie dzieląc organizacji na mniejsze działy praktycznie wszystko wrzuca w dział kadr. O ile księgowość zajmuje się wyłącznie sprawami finansowymi, to kadry mają pod sobą zarówno badania lekarskie, jak też wyjazdy integracyjne.

Rekrutacja

rekrutacjaPracując już w kolejnej firmie na stanowisku specjalista ds. kadrowych nie tylko osoba ta zajmuje się dokumentacją pracowniczą, ale również rekrutacją nowych pracowników. To ważne zadanie, w porównaniu z naliczaniem urlopów, płac itp. zadań, które wykonują jej koleżanki z działu kadr.

Zadaniem specjalisty ds. kadrowych jest redagowanie ogłoszeń rekrutacyjnych, przeglądanie nadesłanych aplikacji, proponowanie składu zespołu szefostwu. Ku temu potrzebna jest ścisła współpraca między pracownikiem kadr a szefem zatrudniającym. Pracownik nie musi się kadrom podobać, ale powinien spodobać się szefowi. Poza tym musi spełniać wymagania określone przez szefostwo i stanowisko pracy.

Czasem bywa to meczące gdyż kandydatów jest mnóstwo, a żaden nie posiada cech jakie wyznaczyło szefostwo. Czasem podczas rozmowy kwalifikacyjnej specjalista kadrowy skłonny jest zaufać kandydatowi, niestety szef ma inne zdanie i to on ma je decydujące. Przez kilka lat pracy zawodowej można przywyknąć do tego, niemniej wciąż bywa to krepujące, kiedy trzeba zadzwonić do kandydata i mu odmówić.

Ważne jest prawo pracy

prawo pracyPrzestrzeganie przepisów prawa pracy nie jest złe ani dla pracodawcy ani tym bardziej dla pracownika. Władza ustawodawcza opracowując to prawo starała się i w dalszym ciągu się stara, by przepisy w jak najlepszy sposób wspomagały obie strony umowy o pracę. Ponieważ nasza rzeczywistość jest bardzo dynamiczna, dlatego też i te przepisy cały czas się zmieniają.

Specjalista do spraw kadrowych musi być jednak cały czas na bieżąco z informacjami. Nie jest to specjalnie trudne, wystarczy na bieżąco monitorować pracę parlamentu, a także i innych instytucji związanych z szeroko rozumianym prawem pracy.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa działy kadrowe mogą liczyć kilka do kilkudziesięciu osób. W przypadku małych firm tak zwanymi kadrami zajmuje się osoba od całości prac administracyjnych. Wówczas bardzo ciężko wiedzieć o ewentualnych zmianach, dlatego też z pomocą powinni iść inni pracownicy. Tutaj może rodzić się ciekawe zagadnienie, czy lepiej pracować w małej firmie czy w dużym przedsiębiorstwie. Odpowiedzi na to nie ma jednoznacznej, gdyż każda ma swoje plusy i minusy.  W pierwszym przypadku można mieć bezpośredni kontakt z szefostwem co dla wielu osób jest ważne, natomiast w wielkich przedsiębiorstwach jest się często anonimowym.

Rekrutacja i obsługa pracownika

rekrutacjaWzrost zatrudniania, który widoczny jest w zasadzie gołym okiem niesie także za sobą obowiązek przyjęcia więcej osób na stanowiska kadrowe. Pracownicy kadrowi wykonują naprawdę sporo pracy wynikających z zobowiązań nakazanych prawem. To typowe stanowisko biurowe mieszczące się zazwyczaj w centrali przedsiębiorstwa, zwłaszcza gdy jest ono duże. Zazwyczaj to pracownicy tego działu dokonują rekrutacji oraz sporządzają umowy na pracę.

Stanowisko specjalisty do spraw kadrowych zazwyczaj zajmowane jest przez kobiety, choć nie ma na to reguły. Statystyka jednak pokazuje, że praca taka wybierana jest przez panie. Pracownik na tym stanowisku musi doskonale znać przepisy prawa pracy oraz wszelkie inne wynikające z Kodeksu Cywilnego oraz pokrewnych. Dlatego też pracownicy kadrowi dość często mają szkolenia, zwłaszcza, że prawo w tej materii jest bardzo dynamiczne.

Poza szkoleniami zewnętrznymi pracownicy kadrowi powinni cały czas sami dowiadywać się o nowościach wynikających ze zmian prawnych. W dzisiejszych czasach tego typu informacje nie nastawiają już problemu, zwłaszcza dzięki sieci.

Jeżeli chodzi o zarobki na tym stanowisku to nie można jednoznacznie stwierdzić czy są one duże czy małe. Zazwyczaj jednak oscylują wokół średniej krajowej w zależności od zakładu pracy i doświadczenia pracownika.

Za co odpowiada specjalista ds. kadrowych?

obowiązki specjalisty ds. kadrowychObowiązki osób zatrudnionych w dziale kadr są zwykle bardzo jasno przydzielone przez przełożonego. Każdy specjalista ds. kadrowych jest osobą, która doskonale zna się na prawie pracy oraz prawie podatkowym. Ta wiedza jest niezbędna do wykonywania codziennych służbowych czynności związanych z pośredniczeniem w zatrudnianiu nowych pracowników pomiędzy pracownikami a firmą, a także załatwianiem wszystkich spraw podatkowych i świadczeniowych dla pracownika.

Jako że to do obowiązków pracodawcy należy odprowadzanie podatków z wynagrodzenia pracownika do urzędu skarbowego, a także zgłaszanie zatrudnienia do odpowiednich instytucji, to właściciel musi zadbać o to, by zatrudnić osobę odpowiedzialną za takie obowiązki. Gdy pracownik chce się udać na urlop, powinien złożyć wniosek o urlop w dziale kadr, skąd przyjdzie do niego odpowiedź pozytywna lub odmowna. Podobnie, gdy pracownik zachoruje, do działu kadr musi dostarczyć zwolnienie lekarskie, które pracownik przedstawi w ZUS jako dokument poświadczający zasadność przyznawania wynagrodzenia chorobowego.

Dzięki pracy specjalisty ds. kadrowych, pracownik zatrudniony w firmie nie musi się obawiać o to, czy jego wynagrodzenie zostało prawidłowo naliczone lub o swoją emeryturę w przyszłości.

Charakterystyka zawodu specjalisty ds. kadrowych

specjalista ds. kadrowychPraca jako specjalista ds. kadrowych jest to zajęcie typowo biurowe, w dziale kadr danej firmy. Najczęściej działy kadr posiadają tylko duże firmy, zatrudniające więcej niż kilkudziesięciu pracowników. Aby zostać pracownikiem działu kadr należy skończyć studia związane z zarządzaniem lub w kierunku human resources.

Praca ta bardzo często wymaga kontaktu personalnego z pracownikami firmy – najczęściej pracownicy kadr znają dobrze poszczególnych pracowników, sporo wiedzą też o ich sytuacji rodzinnej czy finansowej ze względu na to, że mają wgląd do najbardziej poufnych danych osobowych poszczególnych zatrudnionych w firmie osób.

Specjalista ds. kadrowych dba o to, aby nowo przyjęty pracownik został legalnie zatrudniony, przygotowuje dla niego umowy o pracę oraz zgłasza podjęcie przez niego pracy w odpowiednich instytucjach. Zajmuje się odpowiednim obiegiem wniosków urlopowych, zaświadczeń chorobowych, a także innych dokumentów będących podstawą do wypłacania wynagrodzenia. Poza tym podstawą jego pracy jest właśnie naliczanie odpowiednich wynagrodzeń dla pracowników i odprowadzanie za nich podatków do urzędu skarbowego. To praca typowo biurowa, wymagająca ogromnej skrupulatności, ale także otwartości na ludzi.

Praca w dziale kadr

praca w dziale kadrKadry to dział typowo administracyjny, zajmujący się sprawami wewnętrznymi firmy, a konkretniej – zatrudnionymi w niej pracownikami. Specjalista ds. kadrowych zajmuje się na prośbę swoich przełożonych przygotowywaniem dokumentacji dla nowo przyjętych pracowników, przesyłaniem ich danych do odpowiednich organów państwowych, rejestrowaniem nowych pracowników. To również w dziale kadr składa się wypowiedzenia o pracę, tam też załatwia się wszelkie odprawy i formalności związane z zakończeniem stosunku pracy.

Dział kadr zajmuje się również sprawami bieżącymi pracowników, takimi jak naliczanie i wypłacanie im wynagrodzeń oraz składaniem wniosków urlopowych. Pracownik działu kadr ma obowiązek zgłaszania wszelkich zaświadczeń lekarskich czy urlopów odpowiednim organom w celu ustalenia świadczeń o odpowiedniej wysokości. Musi on być doskonale zorientowany w kwestii prawa pracy, ale również prawa podatkowego i wszelkich rozliczeń pomiędzy firmą a pracownikami. Dba o prawidłowy obieg dokumentów w firmie i o to, aby wynagrodzenia zostały pracownikom wypłacone na czas. W imieniu pracowników załatwia z instytucjami różne kwestie, na przykład wyjaśnia braki dokumentów czy opóźnienia w wypłacie świadczeń.