Lista płac

lista płacPracownicy zawsze chcą mieć wynagrodzenia na czas, jednak aby tak było specjalista ds. kadrowych musi uzyskać informacje między innymi listę obecności, a także podpis prezesa pod zatwierdzeniem listy płac. Często naliczanie prowizji od sprzedaży czy premii uznaniowych wymaga kolejnych decyzji.

Wbrew pozorom to nie kadry naliczają wypłatę pracownikowi. Kadrowa jedynie wypłaca fizycznie pieniądze, liczy, sumuje kolejne składniki wynagrodzenia, niemniej wynagrodzenie nie zależy do niej samej. Aby doliczyć pracownikowi premie musi uzyskać zgodę. To wszystko wymaga organizacji w  czasie. Kilka dni przed dniem wypłat w dziale kadr bywa gorąco.

Specjalista ds. kadrowych musi wykazać się skrupulatnością, w czym pomagają mu programy komputerowe pobierające szereg danych i automatycznie je przetwarzające. Taki system pracy usprawnia działanie kadr, jednak wymaga kontroli. Nie można się pomylić. Każdy pracownik ma własne konto pracownicze, co miesiąc posiada indywidualne zestawienie zwolnień lekarskich, dni szkoleń, urlopów, i to różnych rodzajów. Do tego dochodzą dodatki stażowe, premie, prowizje, nagrody i ekwiwalenty, również delegacje i diety.

Różnorodność pracy

różnorodność pracyKadry to dział zatrudniający i zwalniający pracowników, ale także pilnujący dokumentacji, przepisów BHP jak też szkoleń, urlopów, zwolnień lekarskich itp. Co więcej specjalista ds. kadrowych to przede wszystkim spec od rozliczania czasu pracy, naliczania składek, podatku i premii. Wypłaty to kluczowa część kompetencji działu kadr.

Ponadto w wielu firmach dział kadr zajmują się też rekrutacją pracowników od zamieszczenia ogłoszenia o pracę w serwisach rekrutacyjnych po podpisanie umowy z pracownikiem. Czasem niezbędna jest współpraca z agencjami pracy, zwłaszcza gdy chodzi o wynajem pracowników na określony czas lub do konkretnego zadania. Z działu kadr pobiera się też zaświadczenia o zatrudnieniu, skierowania na delegacja i szkolenie itp. Tym samym kadrowi mają pełne ręce pracy w dodatku jest ona mocno urozmaicona. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę.

Część firm zwłaszcza średnich i mniejszych nie dzieląc organizacji na mniejsze działy praktycznie wszystko wrzuca w dział kadr. O ile księgowość zajmuje się wyłącznie sprawami finansowymi, to kadry mają pod sobą zarówno badania lekarskie, jak też wyjazdy integracyjne.

Za co odpowiada specjalista ds. kadrowych?

obowiązki specjalisty ds. kadrowychObowiązki osób zatrudnionych w dziale kadr są zwykle bardzo jasno przydzielone przez przełożonego. Każdy specjalista ds. kadrowych jest osobą, która doskonale zna się na prawie pracy oraz prawie podatkowym. Ta wiedza jest niezbędna do wykonywania codziennych służbowych czynności związanych z pośredniczeniem w zatrudnianiu nowych pracowników pomiędzy pracownikami a firmą, a także załatwianiem wszystkich spraw podatkowych i świadczeniowych dla pracownika.

Jako że to do obowiązków pracodawcy należy odprowadzanie podatków z wynagrodzenia pracownika do urzędu skarbowego, a także zgłaszanie zatrudnienia do odpowiednich instytucji, to właściciel musi zadbać o to, by zatrudnić osobę odpowiedzialną za takie obowiązki. Gdy pracownik chce się udać na urlop, powinien złożyć wniosek o urlop w dziale kadr, skąd przyjdzie do niego odpowiedź pozytywna lub odmowna. Podobnie, gdy pracownik zachoruje, do działu kadr musi dostarczyć zwolnienie lekarskie, które pracownik przedstawi w ZUS jako dokument poświadczający zasadność przyznawania wynagrodzenia chorobowego.

Dzięki pracy specjalisty ds. kadrowych, pracownik zatrudniony w firmie nie musi się obawiać o to, czy jego wynagrodzenie zostało prawidłowo naliczone lub o swoją emeryturę w przyszłości.

Charakterystyka zawodu specjalisty ds. kadrowych

specjalista ds. kadrowychPraca jako specjalista ds. kadrowych jest to zajęcie typowo biurowe, w dziale kadr danej firmy. Najczęściej działy kadr posiadają tylko duże firmy, zatrudniające więcej niż kilkudziesięciu pracowników. Aby zostać pracownikiem działu kadr należy skończyć studia związane z zarządzaniem lub w kierunku human resources.

Praca ta bardzo często wymaga kontaktu personalnego z pracownikami firmy – najczęściej pracownicy kadr znają dobrze poszczególnych pracowników, sporo wiedzą też o ich sytuacji rodzinnej czy finansowej ze względu na to, że mają wgląd do najbardziej poufnych danych osobowych poszczególnych zatrudnionych w firmie osób.

Specjalista ds. kadrowych dba o to, aby nowo przyjęty pracownik został legalnie zatrudniony, przygotowuje dla niego umowy o pracę oraz zgłasza podjęcie przez niego pracy w odpowiednich instytucjach. Zajmuje się odpowiednim obiegiem wniosków urlopowych, zaświadczeń chorobowych, a także innych dokumentów będących podstawą do wypłacania wynagrodzenia. Poza tym podstawą jego pracy jest właśnie naliczanie odpowiednich wynagrodzeń dla pracowników i odprowadzanie za nich podatków do urzędu skarbowego. To praca typowo biurowa, wymagająca ogromnej skrupulatności, ale także otwartości na ludzi.

Praca w dziale kadr

praca w dziale kadrKadry to dział typowo administracyjny, zajmujący się sprawami wewnętrznymi firmy, a konkretniej – zatrudnionymi w niej pracownikami. Specjalista ds. kadrowych zajmuje się na prośbę swoich przełożonych przygotowywaniem dokumentacji dla nowo przyjętych pracowników, przesyłaniem ich danych do odpowiednich organów państwowych, rejestrowaniem nowych pracowników. To również w dziale kadr składa się wypowiedzenia o pracę, tam też załatwia się wszelkie odprawy i formalności związane z zakończeniem stosunku pracy.

Dział kadr zajmuje się również sprawami bieżącymi pracowników, takimi jak naliczanie i wypłacanie im wynagrodzeń oraz składaniem wniosków urlopowych. Pracownik działu kadr ma obowiązek zgłaszania wszelkich zaświadczeń lekarskich czy urlopów odpowiednim organom w celu ustalenia świadczeń o odpowiedniej wysokości. Musi on być doskonale zorientowany w kwestii prawa pracy, ale również prawa podatkowego i wszelkich rozliczeń pomiędzy firmą a pracownikami. Dba o prawidłowy obieg dokumentów w firmie i o to, aby wynagrodzenia zostały pracownikom wypłacone na czas. W imieniu pracowników załatwia z instytucjami różne kwestie, na przykład wyjaśnia braki dokumentów czy opóźnienia w wypłacie świadczeń.

Praca specjalisty ds. kadrowych

specjalista ds kadrowych obowiązkiOsoby zatrudnione w większych firmach potrzebują pośrednika, który zadba o legalność ich zatrudnienia, terminowe wypłacanie wynagrodzeń, naliczanie pensji, wypłacanie świadczeń chorobowych, przydzielanie urlopów i tym podobne. Nie zajmują się tym sami szefowie firm, lecz specjalista ds. kadrowych zatrudniony w tym celu specjalnie w dziale kadr.

Im więcej pracowników zatrudnia dana firma i im większa jest wśród nich rotacja, tym więcej specjalistów ds. kadr będzie potrzebnych. Jest to typowa praca biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Osoba na tym stanowisku zajmuje się sporządzaniem wszelkiej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia pracownika oraz dbaniem o jej prawidłowy obieg pomiędzy właściwymi organami.

Specjalista ds. kadrowych może, lecz nie musi, zajmować się również rekrutacją pracowników, o ile w firmie nie ma do tego celu utworzonego stanowiska specjalisty od HR-u. Kadrowy zajmuje się wyliczaniem wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników, przyjmowaniem wniosków urlopowych, wystawianiem różnych świadczeń dla pracowników, przygotowywaniem rozliczeń podatkowych i ustalaniem wszelkich świadczeń dla pracowników. Jest on swoistym pośrednikiem pomiędzy pracownikiem, a firmą, a także pomiędzy pracownikiem, a ZUS czy innymi instytucjami.

Stabilna praca w dziale kadr

Jest wiele osób, które poszukują stabilnego zatrudnienia w dobrej firmie. Nie każdemu odpowiada praca fizyczna, ani też praca związana z częstą aktywnością. Niektórzy ze względów zdrowotnych wręcz muszą podjąć pracę siedzącą przy biurku. stabilna praca w dziale kadr

Jednym z takich zawodów jest specjalista ds. kadrowych. To pracownik odpowiedzialny za wszelkie kwestie formalne związane z zatrudnionymi w firmie pracownikami. Pracę tę można wykonywać w średnich i dużych firmach, którym opłaca się zatrudniać etatowego kadrowego.

Kadrowy jest odpowiedzialny głównie za wszelkie formalności pomiędzy urzędami, ZUS-em i NFZ-em a zatrudnionym pracownikiem. To do jego obowiązków należy wyliczanie wynagrodzeń, sporządzanie stosownej dokumentacji, wyliczania składek, a następnie przelewanie tych wynagrodzeń na konto pracownika. Może się wydawać, że nie jest to praca wymagająca etatowego pracownika. Jest wręcz przeciwnie.

Osoba na tym stanowisku musi znać się doskonale na prawie pracy i wszelkich aspektach związanych z zatrudnianiem pracowników na różnych stanowiskach, aby nie popełnić błędu i nie zrobić czegoś niezgodnego z prawem. Musi też wyliczać wszelkie wynagrodzenia bardzo skrupulatnie, głównie dlatego, by nie doszło do błędów formalnych powodujących zamieszanie ze strony różnych organów.

Co robią specjaliści działu kadr

Osoba zatrudniona na stanowisku specjalista ds. kadrowych ma spory zakres obowiązków. Jest to praca typowo biurowa, wymagająca ogromnej skrupulatności i rzetelności. Przede wszystkim osoba na tym stanowisku zajmuje się zatrudnianiem pracowników – przygotowuje odpowiednie dla nich umowy o pracę, z uwzględnieniem wszelkich szczególnych warunków przysługujących konkretnej zatrudnionej osobie.co robią specjaliści działu kadr

Dba również o to, aby umowy te były okresowo przedłużane lub zmieniane. Czasem musi również zwolnić pracownika, wręczając mu wypowiedzenie, co jest na pewno jednym z bardziej przykrych obowiązków. Specjalista ds. kadrowych musi również zgłaszać odpowiednim organom fakt zatrudnienia nowego pracownika, a następnie dbać o to, by jego składki ubezpieczeniowe były opłacane terminowo.

Dział kadr zajmuje się także kwestiami wynagrodzeń – ich naliczaniem, wyliczaniem premii, a nawet potrąceń z pensji. Przygotowuje specjalne dokumenty potwierdzające dane wynagrodzenie oraz dokonuje przelewów na odpowiednie kwoty. Bardzo często jej nakład obowiązków jest zróżnicowany w zależności od terminów zapłaty różnych ubezpieczeń lub wypłaty wynagrodzeń – wtedy praca w kadrach jest szczególnie intensywna, zwykle jednak ma swoje jednostajne tempo.

Specjalista do spraw socjalnych pracowników

W dużych firmach zatrudnionych jest wielu pracowników. Mają oni różne stanowiska, rozliczają się w różny sposób, dostają różne wynagrodzenie. Do tego chodzą na urlopy i zwolnienia lekarskie. W niewielkich firmach takimi sprawami zajmują się osobiście szefowie, którzy zatrudniają swoich pracowników i dbają o ich sprawy kadrowe.specjalista ds socjalnych pracowników

W większych przedsiębiorstwach zatrudniających już kilkanaście lub kilkadziesiąt osób, takimi sprawami zajmuje się specjalista ds. kadrowych. Jego zadaniem jest przede wszystkim sporządzenie umowy o pracę oraz poinformowanie o nowym pracowników odpowiednich organów. Regularnie będzie on odprowadzał niezbędne składki na ubezpieczenia pracowników firmy. Dodatkowo, będzie zajmował się przelewaniem dla nich odpowiednich wynagrodzeń.

Specjalista ds. kadrowych zajmuje się również kwestiami urlopów – przyjmuje wnioski i przydziela urlopy, a także zajmuje się formalnościami przy wszelkich zwolnieniach lekarskich. Jego praca wymaga dużej skrupulatności i jest bardzo odpowiedzialna. Nawet niewielkie pomyłki w danych osobowych mogą skutkować poważnymi błędami. Dlatego też pracownicy od czasu do czasu wzywani są do działu kadr i płac celem wyjaśnienia wszelkich nieporozumień związanych z ich zatrudnieniem lub wypłatą.

Nic się nie robi

Kadry to u nas w firmie nic innego jak jedna wielka kawiarenka, w której spotykają się ludzie i rozmawiają na wszystkie możliwe tematy. Panie kadrowe i inni specjaliści ds. kadrowych w naszym przedsiębiorstwie nie mają chyba nic do roboty, bo kiedy do nich nie zajrzę tak zawsze zapraszają mnie na kawę i zagadują – byle tylko nie musieć udawać, że pracują, specjalista ds. kadrowych Ełk.

z88Jestem przekonany, że w firmie prywatnej takie nieróbstwo by nie przeszło, jednak w przedsiębiorstwie państwowym wszystko jest możliwe. Każdy, kto kiedykolwiek pracował w jakimś urzędzie wie czym pachnie praca w tego typu instytucji. Oczywiście, są osoby, które wykonują ogrom pracy, jednak są też działy, w których pracy jest niewiele, a pracowników multum. Takim właśnie działem jest u nas dział kadr.

Gdy tak patrzę na bananowe życie kadrowych żałuję, że nie postarałem się wcześniej o przeniesienie do tego działu. Teraz nie musiałbym przyjmować niezadowolonych petentów i walczyć z ogromem dokumentacji. Nie mam szans na zmianę swojego zawodowego losu, dlatego muszę przestać „gdybać” i wrócić do pracy. Zbyt długie siedzenie przed komputerem nie służy dobrze mojej pracy.