O zawodzie specjalisty

O pracy specjalisty ds. kadrowych można by powiedzieć bardzo dużo, w zależności od tego gdzie dany specjalista pracuje, jakie są jego warunki pracy i gdzie zlokalizowana jest zatrudniająca go firma. Najważniejszym jest jednak zrozumieć kim jest pracownik działu kadr i jaka jest jego rola.

1Specjalista ds. kadrowych to ogólnie mówiąc osoba zajmująca się wdrażaniem i kontrolowaniem polityki personalnej w firmie. Rekrutuje nowych pracowników, prowadzi szkolenia i odpowiada za prawno-administracyjną obsługę zatrudnienia.

Każdy, kto jest zainteresowany zdobyciem posady specjalisty ds. kadrowych powinien mieć wykształcenie psychologiczne lub związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Ważnym jest, by pracownik odznaczał się znajomością prawa pracy, dobrymi umiejętnościami organizacyjnymi, komunikatywnością i otwartością. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia dotychczasowego doświadczenia na podobnych stanowiskach pracy.

Miejscem pracy specjalisty ds. kadrowych jest biuro, a jego praca to praca typowo biurowa. Specjalista wykonuje swoje obowiązki w systemie ośmiogodzinnym, na samodzielnym stanowisku, w firmach zajmujących się działalnością rachunkowo-księgową oraz w firmach doradztwa personalnego.

Dodaj komentarz