Inspektor ds. płac / Starszy Inspektor ds. płac w Dziale Kadr i Administracji

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor ds. płac / Starszy Inspektor ds. płac w Dziale Kadr i Administracji

w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa

Termin składania dokumentacji do dnia 22 listopada 2022 r. do godz. 16.00

 

Numer referencyjny: 51/2022

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników OPS Wola,
 • sporządzenie przelewów i poleceń księgowania,
 • obsługa umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniem pracownika,
 • rozliczenia z ZUS,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników Ośrodka,
 • obsługa PPK,
 • rozliczanie benefitów pracowniczych,
 • przygotowywanie sprawozdań.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Bema 91 w Warszawie. Budynek wyposażony jest w podjazd. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy w głównej siedzibie Ośrodka przy ul. Bema 91. Wykonywanie czynności na stanowisku pracy związane jest z obsługą komputera, urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczanie się wewnątrz budynku oraz pomiędzy budynkami Ośrodka. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy niezwłocznie po zakończeniu konkursu. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej (zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Wymagania konieczne:
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie średnie,
 • minimum 4-letni staż pracy,
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze na stanowisku obsługi płac lub doświadczenie w zakresie kontroli płac,
 • znajomość przepisów w zakresie: kodeksu pracy, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w tym obsługa pakietu biurowego (MS Office / Libra Office – wymagana bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego).
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe I i/lub II stopnia na kierunkach: ekonomia, prawo, studia podyplomowe w zakresie kadry i płace,
 • dwuletni staż w pomocy społecznej i/lub 2 lata stażu pracy w administracji samorządowej lub rządowej i/lub 1 rok stażu pracy na stanowisku urzędniczym,
 • znajomość systemu PŁATNIK,
 • znajomość systemów kadrowo – płacowych,
 • doświadczenie w pracy w bezpośredniej obsłudze pracowników.
Pożądane kompetencje:
 • szybkość i efektywność działania,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • rzetelność, sumienność, samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • inicjatywa.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Naszym pracownikom oferujemy:
 • pracę w innowacyjnej instytucji,
 • pracę w życzliwym zespole, wsparcie kierownika,
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i udział w atrakcyjnych szkoleniach,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku tzw. grusza, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • dofinansowanie zajęć sportowych – FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit,
 • możliwość przystąpienia do programu opieki medycznej,
 • możliwość wykupienia polisy na życie w preferencyjnej cenie (w ramach grupowego ubezpieczenia).

Podobne ogłoszenia:

Dodano: 24 Listopada 2022

Specjalista ds. Płac

Główne zadania na stanowisku: prowadzenie spraw związanych z obsługą płacową, naliczanie wynagrodzeń w systemie płacowo-kadrowym, sporządzanie list płac i dokumentów związanych z obsługą płacową, rozliczanie umów cywilnoprawnych,...

PRU MEGA-REM Sp. z o.o.

małopolskie / Kraków

Więcej

Dodano: 22 Listopada 2022

Pracownik ds. wynagrodzeń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: weryfikacja dokumentacji płacowej oraz naliczenie należnego wynagrodzenia, obsługa systemu płacowo-kadrowego oraz ewidencja wynagrodzeń pracowników, rozliczenia z ZUS, Urzędem Skarbowym i innymi...

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

wielkopolskie / Ostrów Wielkopolski

Więcej

Dodano: 16 Listopada 2022

Specjalista / Specjalistka ds. Płac

Zakres obowiązków: Naliczanie wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy, Sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji i sprawozdań do ZUS, US, PFRON, GUS, Sporządzanie zestawień, raportów i analiz z zakresu...

Contract Administration Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej