Kierownik Działu Kadr

Kierownik Działu Kadr
Miejsce pracy: Suwałki

 

 

Zakres odpowiedzialności:
 • Rejestracja i wypłata wynagrodzeń i dodatków wszystkim członkom personelu;
 • Weryfikacja, poświadczanie i wystawianie dokumentów określających uprawnienia i zobowiązania kontraktowe;
 • Wspomaganie kadry kierowniczej w opracowywaniu, monitorowaniu i weryfikacji procesów , przepływów pracy, list kontrolnych i procedur operacyjnych;
 • Zachęcanie do stosowania najlepszych praktyk w realizacji polityki kadrowej;
 • Udzielanie wskazówek i porad członkom personelu oraz kadrze kierowniczej w zakresie interpretacji przepisów dotyczących realizacji polityki kadrowej;
 • Ścisła współpraca z członkami personelu, opracowywanie strategii I procedur w zakresie realizacji polityki kadrowej w celu zapewnienia zachowywani wszystkich dokumentów przychodzących do działu kadr w systemie Zarządzania Informacjami dot. Przedsiębiorstwa (Enterprise Content Management – ECM).
Wymagania:
 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat/magister) w dziedzinie psychologii, zarządzania zasobami ludzkimi lub podobnej;
 • Świadectwa GBHR mile widziane;
 • Bardzo dobra znajomość języka litewskiego i angielskiego (poziom C1/C2);
 • Doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi (co najmniej 3-letnie);
 • Doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwie zagranicznym;
 • Bardzo dobra znajomość zasad i praktyk w zakresie realizacji polityki kadrowej;
 • Umiejętności planistyczne i organizacyjne;
 • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne I interpersonalne.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne ogłoszenia:

Dodano: 19 Sierpnia 2021

Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr i Płac

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za współkierowanie Wydziałem Kadr i Płac w celu kreowania i zapewnienia prawidłowej i efektywnej polityki kadrowo-płacowej, a w szczególności rozwijania obecnych i wdrażania nowych...

Straż Miejska m.st. Warszawy

mazowieckie / Warszawa

Więcej