Pracownik Działu Płac

Pracownik Działu Płac
Miejsce pracy: Gdańsk
R/58R21/AB

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • obliczanie wynagrodzeń za pracę oraz świadczeń pieniężnych należnych pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę,
 • obliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • rozliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego pracownikom i zleceniobiorcom,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczanie składek ZUS,
 • sporządzanie dokumentacji płacowej do celów emerytalno-rentowych i zasiłkowych,
 • wypłata świadczeń należnych pracownikom oraz emerytom i rencistom GUMed z ZFŚS,
 • sporządzanie rocznych informacji podatkowych pracownikom i zleceniobiorcom,
 • dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz umów cywilnoprawnych na podstawie tytułów wykonawczych,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej całkowitych kosztów wynagrodzeń,
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia pracownikom i zleceniobiorcom.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia wyższego – preferowane z zakresu kierunków ekonomicznych,
 • co najmniej dwuletniego doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • umiejętności pracy samodzielnej i w zespole,
 • praktycznej i bieżącej znajomości ustawy o pdoof i FUS,
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • wysokiej kultury osobistej i dyskrecji,
 • komunikatywności i otwartości na współpracę,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość specyfiki wynagradzania w uczelni.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska,
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

Podobne ogłoszenia:

Dodano: 06 Grudnia 2021

Payroll Project Specialist

The Payroll Project Specialist will play a vital role in managing, executing and reporting on payroll operational improvement projects and issues resolution projects. Day to day responsibility for the investigation, analysis and project design of how...

IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o.

małopolskie / Kraków

Więcej

Dodano: 06 Grudnia 2021

Junior Payroll Analyst

As a Junior Payroll Analyst youll be a trusted business advisor. Youll have the opportunity to position IBM for long-term financial growth delivering analysis, and providing insight and innovation into the business. Youll be redefining how we manage our...

IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o.

małopolskie / Kraków

Więcej

Dodano: 06 Grudnia 2021

Payroll Team Leader

You will lead a team of Payroll Analysts responsible for processing payroll for employees in multiple EMEA countries. Scope of responsibilities in payroll area for the respective pod (team): Oversee the payroll cycle, manage daily workload and team task...

IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o.

małopolskie / Kraków

Więcej