Pracownik kadr

Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Pracownik kadr
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/23/02622
OBOWIĄZKI:
Zatrudniony na stanowisku pracownik: 1. rejestruje, gromadzi i przechowuje dokumentację pracowników zgodnie z zasadami Instrukcji Kancelaryjnej, 2. kompleksowo prowadzi akta osobowe pracowników, 3. prowadzi dokumentację związaną z awansem zawodowym nauczycieli, 4. prowadzi sprawy kadrowe zgodnie z obowiązującymi przepisami m. in.: a. sporządza dokumentację dotyczącą zawierania i rozwiązywania umów o pracę, b. sporządza i wydaje świadectwa pracy, zaświadczenia oraz inne dokumenty dotyczące wymiaru zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, c. wydaje zaświadczenia dotyczące stosunku pracy na wniosek pracownika, d. prowadzi ewidencję obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontroluje ich aktualność, e. prowadzi ewidencję obowiązkowych szkoleń BHP i ppoż. pracowników i kontroluje ich aktualność, f. ustala uprawnienia urlopowe i prowadzi dokumentację z tym związaną (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop), g. prowadzi ewidencję wykorzystanych przez pracowników dni urlopu wypoczynkowego oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych itp. stosownie do przepisów Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela, h. prowadzi ewidencję miesięczną i roczną czasu pracy i urlopów pracowników administracji i obsługi i. prowadzi dokumentację dotyczącą rent i emerytur j. prowadzi dokumentację nagród, jubileuszy, dodatków motywacyjnych. 3. Prowadzi rejestry: a. pracowników zatrudnionych i zwolnionych, b. wydanych legitymacji służbowych, c. delegacji służbowych, d. wydanych zaświadczeń, e. wydanych upoważnień stałych. 4. Kontroluje czas i dyscyplinę pracy pracowników administracji i obsługi (listy obecności, książka wyjść). 5. W porozumieniu z kierownikiem gospodarczym i dyrektorem przygotowuje listy premii dla pracowników administracji i obsługi. 6. We współpracy z dyrektorem i kierownikiem gospodarczym przygotowuje dokumentację: a. naliczania wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń, b. wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń . 7. Sprawdza pod względem merytorycznym i rachunkowym listy wypłat przesyłane przez DBFO. 8. Przygotowuje druki robocze ZUS (rejestracja, wyrejestrowanie pracowników, zmiana danych) i przekazuje je do DBFO. 9. Sporządza miesięczne deklaracje PFRON .10. Sporządza sprawozdania w formie elektronicznej GUS, SIO, praca z systemem PPK. 11. Współpracuje z kadrą kierowniczą, sekretariatem w zakresie dobrej organizacji pracy szkoły. 12. Przestrzega tajemnicy służbowej zgodnie z instrukcją postępowania z dokumentami objętymi ochroną. 13. Wykonuje inne zadania wynikające z ustaw i rozporządzeń, statutu szkoły oraz zarządzeń i poleceń dyrektora szkoły.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostali pracownicy działów kadr (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 1)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Język: polski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
Uprawnienia: Prawo oświatowe


Wymagania inne:

Wymagania: wykształcenie wyższe (ukierunkowane na prawo pracy lub ukończony kurs w zakresie kadr i prawa pracy oraz oświatowego); znajomość prawa oświatowego i prawa pracy; konieczne doświadczenie zawodowe w kadrach. Komunikatywna znajomość języka polskiego.Zatrudniony na stanowisku pracownik: 1. rejestruje, gromadzi i przechowuje dokumentację pracowników zgodnie z zasadami Instrukcji Kancelaryjnej, 2. kompleksowo prowadzi akta osobowe pracowników, 3. prowadzi dokumentację związaną z awansem zawodowym nauczycieli, 4. prowadzi sprawy kadrowe zgodnie z obowiązującymi przepisami m. in.: a. sporządza dokumentację dotyczącą zawierania i rozwiązywania umów o pracę, b. sporządza i wydaje świadectwa pracy, zaświadczenia oraz inne dokumenty dotyczące wymiaru zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, c. wydaje zaświadczenia dotyczące stosunku pracy na wniosek pracownika, d. prowadzi ewidencję obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontroluje ich aktualność, e. prowadzi ewidencję obowiązkowych szkoleń BHP i ppoż. pracowników i kontroluje ich aktualność, f. ustala uprawnienia urlopowe i prowadzi dokumentację z tym związaną (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop), g. prowadzi ewidencję wykorzystanych przez pracowników dni urlopu wypoczynkowego oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych itp. stosownie do przepisów Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela, h. prowadzi ewidencję miesięczną i roczną czasu pracy i urlopów pracowników administracji i obsługi i. prowadzi dokumentację dotyczącą rent i emerytur j. prowadzi dokumentację nagród, jubileuszy, dodatków motywacyjnych. 3. Prowadzi rejestry: a. pracowników zatrudnionych i zwolnionych, b. wydanych legitymacji służbowych, c. delegacji służbowych, d. wydanych zaświadczeń, e. wydanych upoważnień stałych. 4. Kontroluje czas i dyscyplinę pracy pracowników administracji i obsługi (listy obecności, książka wyjść). 5. W porozumieniu z kierownikiem gospodarczym i dyrektorem przygotowuje listy premii dla pracowników administracji i obsługi. 6. We współpracy z dyrektorem i kierownikiem gospodarczym przygotowuje dokumentację: a. naliczania wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń, b. wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń . 7. Sprawdza pod względem merytorycznym i rachunkowym listy wypłat przesyłane przez DBFO. 8. Przygotowuje druki robocze ZUS (rejestracja, wyrejestrowanie pracowników, zmiana danych) i przekazuje je do DBFO. 9. Sporządza miesięczne deklaracje PFRON .10. Sporządza sprawozdania w formie elektronicznej GUS, SIO, praca z systemem PPK. 11. Współpracuje z kadrą kierowniczą, sekretariatem w zakresie dobrej organizacji pracy szkoły. 12. Przestrzega tajemnicy służbowej zgodnie z instrukcją postępowania z dokumentami objętymi ochroną. 13. Wykonuje inne zadania wynikające z ustaw i rozporządzeń, statutu szkoły oraz zarządzeń i poleceń dyrektora szkoły. Praca w godzinach 8:00-16:00. Samodzielne stanowisko pracy. Umowa o pracę na czas określony, możliwość przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 790 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Podobne ogłoszenia:

Dodano: 01 Kwietnia 2023

Inspektor

Warunki pracy praca przed monitorem ekranowym na drugim piętrze budynku, brak ułatwień dla osób niepełnosprawnych Zakres zadań Prowadzenie spraw kadrowych związanych z zatrudnieniem pracowników Urzędu m.in. z prowadzeniem ewidencji czasu pracy...

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

wielkopolskie / Poznań

Więcej

Dodano: 01 Kwietnia 2023

Młodszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga...

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

podlaskie / Białystok

Więcej

Dodano: 31 Marca 2023

Inspektor ds. Obsługi Kadrowej w Wydziale Kadr i Płac, Referacie Spraw Osobowych

Zadania: Obsługa kadrowa pracowników Straży Miejskiej m.st. Warszawy, w tym m.in.: przygotowywanie dokumentacji z zakresu nawiązania, trwania, zmiany i zakończenia stosunku pracy oraz określanie uprawnień związanych ze stosunkiem pracy...

Straż Miejska m.st. Warszawy

mazowieckie / Warszawa

Więcej