Referent / Specjalista ds. kadrowo-płacowych

Ogłoszenie numer: 7665354, z dnia 2022-10-24

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5

 

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku

Referent / Specjalista ds. kadrowo-płacowych

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: Rekrutacja referent/specjalista ds. kadrowo – płacowych

 

Opis stanowiska

Liczba stanowisk:

Wymiar etat:

 

Statu: nabór w toku 

 

Miejsce pracy: Ul. Wołoska 5, Warszawa

Ważne do: 1 listopada 2022 r. 

 

Czym będziesz się zajmować:


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli,
 • sporządzanie umów o pracę, zakresów obowiązków, informacji dla pracownika,
 • przygotowanie dokumentacji związanej ze zmianami warunków pracy i płacy,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • wprowadzanie danych związanych z zatrudnieniem oraz aktualizacja danych pracowników w programie Symfonia Kadry i Płace,
 • sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń, naliczanie zasiłków chorobowych i macierzyńskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowej do ZUS, sporządzanie rozliczeń z ZUS z tytułu umów o pracę (praca w programie PŁATNIK),
 • prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy,
 • dokonywanie przelewów związanych z wynagrodzeniem pracowników w bankowości elektronicznej,
 • sporządzanie rocznych informacji dla podatników i ubezpieczonych,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi: ZUS, US, komornicy i inne,
 • wystawianie pracownikom zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia
 • oraz druków ERP-7,
 • prowadzenie korespondencji zewnętrznej w zakresie spraw kadrowo-płacowych
 • z placówkami szkolnymi.

Kogo poszukujemy:

 

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):

 • wykształcenie średnie / wyższe,

 • znajomość przepisów prawa pracy, Karty Nauczyciela, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych,

 • doświadczenie zawodowe w dziale kadr i płac,

 • biegła obsługa komputera, praktyczna znajomość MS Excel, MS Office,

 • odpowiedzialność i terminowość w wykonywaniu zadań,

 • dobra organizacja czasu pracy, umiejętność ustalania priorytetów.

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):

 • znajomość programu Symfonia Kadry i Płace, Płatnik,

 • ukończone kursy z zakresu zadań.

Oferujemy

 • elastyczny czas pracy,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • „trzynaste” wynagrodzenie,
 • pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
 • dopłata do biletów na imprezy kulturalne,
 • dopłata do biletów sportowo-rekreacyjnych,
 • możliwość rozwoju zawodowego (dofinansowanie do studiów i szkoleń),
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • nowoczesne biuro w prestiżowej lokalizacji na warszawskim Mokotowie,
 • miłą atmosferę pracy.

Dostępność:

 • nasza instytucja jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną,
 • jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 2%.

Warunki pracy:

 • praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 6 godzin dziennie,
 • miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek wyposażony w windy.

Dodatkowe informacje:


Osoba zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną zobowiązana jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz świadectwa pracy potwierdzające wymagany staż pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie
o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie.

Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie.

Prosimy o przesyłanie aplikacji w sposób wskazany w ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 390 37 02, 22 390 37 05, 22 390 37 23.

 

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):

 • CV,
 • podpisane i zeskanowane Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe):

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu
 • w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Aplikuj do: 1 listopada 2022 r.

 

Aplikuj za pomocą przycisku aplikacyjnego

lub

 

w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji  za Granicą, 02-675 Warszawa ul. Wołoska 5.

Koniecznie z dopiskiem na kopercie: Rekrutacja referent/specjalista ds. kadrowo-płacowych.

Decyduje data wpływu oferty do ORPEG.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 390 37 02, 22 390 37 05, 22 390 37 23.

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść Klauzuli obowiązku informacyjnego w procesie rekrutacji.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne ogłoszenia:

Dodano: 25 Października 2022

Administrator biura

Osiguravanje odgovarajućih usluga obračuna plaća Obračun plaća, naknada zaposlenika, doprinosa za socijalno osiguranje, akontacija poreza na dohodak Izrada izvoda, izvješća i analiza iz područja administriranja plaća tekuće i pravilno...

Fortis Industry

śląskie / Czeladź

Więcej

Dodano: 25 Października 2022

HR Specialist with German

Your responsibilities Delivering HR Service support to the HR community, business managers and employees located in Switzerland and Germany Managing employment documentation and data maintenance from hire to retire Responding to inquiries from employees...

Hitachi Energy Poland Sp. z o.o.

małopolskie / Kraków

Więcej

Dodano: 25 Października 2022

HR Admin & Payroll Specialist

Inviting applications for the role of the HR Admin& Payroll Specialist Responsibilities Answering to routine employees queries on labor law and internal procedures for personnel administration. Investigating and solving employees claims on benefits and...

Genpact PL

małopolskie / Kraków

Więcej