Referent / Specjalista ds. kadrowo-płacowych

Ogłoszenie numer: 7739910, z dnia 2022-11-22

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5

 

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku

Referent / Specjalista ds. kadrowo-płacowych

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: Rekrutacja referent/specjalista ds. kadrowo – płacowych

 

Opis stanowiska

Liczba stanowisk:

Wymiar etat:

 

Statu: nabór w toku 

 

Miejsce pracy: Ul. Wołoska 5, Warszawa

Ważne do: 15 grudnia 2022 r. 

 

Czym będziesz się zajmować:


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli,
 • sporządzanie umów o pracę, zakresów obowiązków, informacji dla pracownika,
 • przygotowanie dokumentacji związanej ze zmianami warunków pracy i płacy,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • wprowadzanie danych związanych z zatrudnieniem oraz aktualizacja danych pracowników w programie Symfonia Kadry i Płace,
 • sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń, naliczanie zasiłków chorobowych i macierzyńskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowej do ZUS, sporządzanie rozliczeń z ZUS z tytułu umów o pracę (praca w programie PŁATNIK),
 • prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy,
 • dokonywanie przelewów związanych z wynagrodzeniem pracowników w bankowości elektronicznej,
 • sporządzanie rocznych informacji dla podatników i ubezpieczonych,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi: ZUS, US, komornicy i inne,
 • wystawianie pracownikom zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia
 • oraz druków ERP-7,
 • prowadzenie korespondencji zewnętrznej w zakresie spraw kadrowo-płacowych
 • z placówkami szkolnymi.

Kogo poszukujemy:

 

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):

 • wykształcenie średnie / wyższe,

 • znajomość przepisów prawa pracy, Karty Nauczyciela, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych,

 • doświadczenie zawodowe w dziale kadr i płac,

 • biegła obsługa komputera, praktyczna znajomość MS Excel, MS Office,

 • odpowiedzialność i terminowość w wykonywaniu zadań,

 • dobra organizacja czasu pracy, umiejętność ustalania priorytetów.

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):

 • znajomość programu Symfonia Kadry i Płace, Płatnik,

 • ukończone kursy z zakresu zadań.

Oferujemy

 • elastyczny czas pracy,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • „trzynaste” wynagrodzenie,
 • pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
 • dopłata do biletów na imprezy kulturalne,
 • dopłata do biletów sportowo-rekreacyjnych,
 • możliwość rozwoju zawodowego (dofinansowanie do studiów i szkoleń),
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • nowoczesne biuro w prestiżowej lokalizacji na warszawskim Mokotowie,
 • miłą atmosferę pracy.

Dostępność:

 • nasza instytucja jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną,
 • jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 2%.

Warunki pracy:

 • praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 6 godzin dziennie,
 • miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek wyposażony w windy.

Dodatkowe informacje:


Osoba zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną zobowiązana jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz świadectwa pracy potwierdzające wymagany staż pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie
o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie.

Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie.

Prosimy o przesyłanie aplikacji w sposób wskazany w ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 390 37 02, 22 390 37 05, 22 390 37 23.

 

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):

 • CV,
 • podpisane i zeskanowane Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe):

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu
 • w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Aplikuj do: 15 grudnia 2022 r.

 

Aplikuj za pomocą przycisku aplikacyjnego

lub

 

w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji  za Granicą, 02-675 Warszawa ul. Wołoska 5.

Koniecznie z dopiskiem na kopercie: Rekrutacja referent/specjalista ds. kadrowo-płacowych.

Decyduje data wpływu oferty do ORPEG.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 390 37 02, 22 390 37 05, 22 390 37 23.

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść Klauzuli obowiązku informacyjnego w procesie rekrutacji.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne ogłoszenia:

Dodano: 25 Listopada 2022

Specjalista ds. kadr

Zakres obowiązków: Sporządzanie umów o pracę oraz oświadczeń o ich rozwiązaniu Wypełnienie świadectw pracy Obliczanie wymiaru urlopu Obliczanie wynagrodzeń Prowadzenie ewidencji czasu pracy Prowadzenie akt osobowych Rejestrowanie i...

RECRU.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

mazowieckie / Warszawa

Więcej

Dodano: 25 Listopada 2022

Specjalista / Specjalistka - Asystent / Asystentka ds. Kadr

Opis stanowiska: Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie spraw związanych z obsługą kadrową pracowników Wydziału Architektury oraz wsparcie w bieżącej pracy Kierownika Administracji Wydziałowej....

Politechnika Wrocławska

dolnośląskie / Wrocław

Więcej

Dodano: 24 Listopada 2022

Specjalista do spraw kadr i płac

prowadzenie akt osobowych, ewidencja czasu pracy klientów biura, ewidencja urlopów, zasiłków chorobowych, wypełnianie dokumentów ZUS, wprowadzanie do systemu, w późniejszym czasie naliczanie płac, Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w...

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach

wielkopolskie / Rogoźno

Więcej