Referent / Specjalista ds. personalnych

Ogłoszenie numer: 7963644, z dnia 2023-02-28

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dział Personalny – Biuro Kadr

ogłasza konkurs na stanowisko:

Referent / Specjalista ds. personalnych

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska

 • prowadzenie spraw związanych z procedurą zatrudnienia, zmianami w zatrudnieniu i rozwiązaniem stosunku pracy
 • przygotowywanie dokumentacji personalnej związanej z nawiązaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy
 • nadzór nad prawidłowym wypełnieniem dokumentów przez pracownika w procesie zatrudniania
 • prowadzenie akt osobowych oraz ich aktualizacja zgodnie z przepisami prawa pracy
 • wprowadzanie i aktualizacja danych w systemie kadrowo-płacowym Simple ERP i POL-on
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników
 • sprawdzanie list wynagrodzeń
 • sporządzanie odpowiedzi na pisma urzędowe i zaświadczeń dotyczących warunków zatrudnienia pracowników
 • opracowywanie zestawień/raportów kadrowych na potrzeby wewnętrzne
 • bieżąca obsługa pracowników
 • współpraca z dziekanami wydziałów i dyrektorami instytutów, którym pracownicy podlegają, Biurem Płac, Władzami Uczelni i pozostałymi jednostkami organizacyjnymi UKSW w zakresie stosowania przepisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeksu pracy oraz działań w systemie POLON
 • odpowiedzialność za ochronę danych osobowych w związku z przepisami RODO

Wymagania

 • wykształcenie wyższe, atutem będą kierunki ekonomiczne, finansowe, administracyjne lub prawnicze
 • znajomość MS Office, w szczególności Ms Excell
 • wysokie umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i organizacyjne
 • umiejętność pracy w zespole i pozytywne nastawienie
 • proaktywna postawa do zadań, nastawienie na szukanie rozwiązań 
 • skrupulatność, rzetelność,
 • dyskrecja
 • umiejętność pracy pod presją czasu i zadań, terminowość
 • angielski na poziomie komunikatywnym (B1)

Dodatkowe atuty:

 • minimum 3 letnie doświadczenie w administracji kadrowej
 • znajomość prawa pracy, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • znajomość programu kadrowo-płacowego Simple ERP
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne ogłoszenia: