Samodzielny specjalista ds. kadr i płac

Samodzielny specjalista ds. kadr i płac
Miejsce pracy: Suchy Las, Poznań

Zakres obowiązków:

 • Obsługa kadr w ramach, której wchodzi:
  - prowadzenie akt osobowych pracowników
  - przygotowanie dokumentów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
  - przygotowanie umów cywilnoprawnych: zlecenia, dzieło itp. zawartymi z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej
  - sporządzanie dokumentów dotyczących przebiegu zatrudnienia i zarobkach np. RP-7, ZUS- Z3, zaświadczeń wystawianych na prośbę pracowników i wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych jak: umowy zlecenia czy umowy o dzieło zawarte z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej
  - sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie kadr i płac
 • Obsługa płac w ramach, której wchodzi:
  - przygotowanie list płac wynagrodzeń i innych świadczeń pracowników na umowę o pracę oraz rachunków umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło itp.)
  - sporządzenie dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowujących ubezpieczonych i przekazywanie ich do ZUS
  - sporządzanie i przekazywanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS
  - obliczanie miesięcznych zaliczek PIT-4R
  - sporządzanie deklaracji rocznych PIT-11, PIT-8AR, PIT- 4R
  - ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego ubezpieczonych oraz ich naliczanie i prowadzenie dokumentacji związanej z tym świadczeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Koszty wydziałowe
  Wprowadzanie w liście (nie)obecności pracownika w systemie Comarch ERP Optima, z list sporządzonych przez pracowników produkcji, godzin i produktów, które przygotowywał każdy pracownik w ciągu dnia.
  Po wyliczeniu wynagrodzeń za dany miesiąc, sporządza się opis analityczny czyli jaki koszt wynagrodzeń pracowników stanowią poszczególne produkty, wytwarzane w danym miesiącu oraz koszty magazynowe, koszty sprzedaży, koszty marketingu oraz badania i rozwój poza dotacją.
 • Obsługa systemu płacowego Comarch ERP Optima, Płatnika i Pue.
Wymagania:
 • doświadczenie zawodowe w obszarze kadr i płac
 • znajomość przepisów prawa pracy w zakresie obsługi kadrowej
 • znajomość przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • sumienność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy

Mamy dla Ciebie:

 • umowę o pracę (pół etatu)
 • stabilne zatrudnienie
 • ubezpieczenie medyczne PZU ZDROWIE
 • pracę w przyjaznej atmosferze
 • bardzo dobre i bezpieczne warunki pracy

Podobne ogłoszenia:

Dodano: 20 Czerwca 2021

Specjalista ds.kadrowo-płacowych

Obowiązki: obsługa kadrowa i płacowa pracowników w pełnym zakresie; ewidencja oraz rozliczanie czasu pracy m.in.system równoważny naliczanie wynagrodzeń, zasiłków, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy i innych świadczeń sporządzanie...

Zakłady Mięsne ŁUKÓW S.A.

lubelskie / Łuków

Więcej

Dodano: 20 Czerwca 2021

Specjalista ds. Kadr i Płac

Jeśli chcesz odpowiadać za : prowadzenie spraw kadrowo-płacowych prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników ewidencja i rozliczanie czasu pracy w systemie równoważnym sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych...

GENERAL PROPERTY SP. Z O.O.

mazowieckie / Warszawa

Więcej

Dodano: 19 Czerwca 2021

Specjalista ds. kadr i płac

Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z przepisami prawa pracy, Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń oraz przygotowywanie list płac dla pracowników i zleceniobiorców (również oddelegowanych do pracy w Szwecji),...

MAKAX Sp. z o.o.

pomorskie / Sopot, Rekcin

Więcej