Specjalista ds. Kadr i Płac

SALTUS Ubezpieczenia
poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. Kadr i Płac
Miejsce pracy: Sopot
Nr ref.: SKP/TUW/11/2021
Zadania na stanowisku:
 • Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • Przygotowywanie dokumentów pracowniczych,
 • Weryfikacja i aktualizacja danych pracowniczych w systemach HR,
 • Sporządzanie i weryfikacja list płac oraz płatności,
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych,
 • Prowadzenie ewidencji i kontroli w systemie kadrowo-płacowym czasu pracy, urlopów oraz zwolnień lekarskich,
 • Administrowanie benefitami,
 • Nadzór nad obiegiem dokumentów kadrowo-płacowych,
 • Współpraca z kadrą managerską oraz pracownikami poszczególnych działów,
 • Sporządzanie analiz HR,
 • Dbanie o relacje pracownicze w zespole i firmie,
 • Udział w projektach HR,
Od kandydatów oczekujemy:
 • Bardzo dobrej i praktycznej znajomości przepisów Prawa Pracy,
 • Ugruntowanej wiedzy w zakresie przepisów płacowych, podatkowych i ZUS w zakresie obsługi zagadnień kadrowych,
 • Znajomości programów kadrowo-płacowych (OPTIMA; PŁATNIK: PUE; PEFRON)
 • Znajomości MS Excel na poziomie średniozaawansowanym,
 • Umiejętności analitycznego myślenia,
 • Minimum 2 letniego doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Umiejętność ustalania priorytetów,
 • Wykształcenia wyższego,
 • Gotowości do rozwoju,
 • Komunikatywności, pozytywnej energii i inicjatywy oraz samodzielności w działaniu,
 • Odpowiedzialność za realizowane prace, dyskrecja.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • Pracę w doświadczonym zespole,
 • Możliwość uczestniczenia w różnorodnych projektach,
 • Pakiet bonusów: ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na życie, dostęp do programu Multisport, dofinasowanie do urlopu, PPE, świąteczne upominki, możliwość dołączenia do SALTUS Sport team, coroczna integracja firmowa,
 • Ruchomy rozkład czasu pracy, pracę zdalną,
 • Dobrą lokalizację biura, w centrum Sopotu.
Decydując się na udział w procesie rekrutacyjnym związanym z powyższym ogłoszeniem o pracę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Dane te będą przetwarzane przez SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, jako administratora(ów) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest art. 22 1 kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO * . W związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym dane osobowe będą przechowywane przez nas po jego zakończeniu przez okres 3 miesięcy.

Podanie danych w zakresie wskazanym w art. 22 1 §1 kodeksu pracy jest warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie może uniemożliwić prawidłowe jego przeprowadzenie. Podanie danych osobowych wykraczających poza ten zakres, w tym wizerunku pozostaje całkowicie dobrowolne.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, którym administrator(rzy) zlecił(li) czynności w zakresie przeprowadzenia działań rekrutacyjnych, przechowywania dokumentacji lub utrzymania systemów informatycznych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@saltus.pl lub telefonicznie pod numerem 801 888 666.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie prawa:
1. cofnięcia w dowolnym czasie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia,
3. usunięcia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 17 RODO,
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
5. przenoszenia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,
6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
7. interwencji u administratora lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podobne ogłoszenia:

Dodano: 06 Grudnia 2021

International Payroll Analyst

Your Impact: Start your Jacobs career with a company that inspires and empowers you to deliver your best work so you can evolve, grow and succeed – today and into tomorrow. Our multicultural team is now looking for new team members who are ready to...

Jacobs

małopolskie / Kraków

Więcej

Dodano: 06 Grudnia 2021

Młodszy Konsultant ds. Kadr i Płac

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za kalkulację wynagrodzeń prowadzenie administracji kadrowej klientów KPMG przygotowywanie raportów, zestawień, deklaracji ZUS, PIT, PFRON Oczekujemy około 2 lat doświadczenia w pełnej obsłudze spraw...

KPMG

śląskie / Katowice

Więcej

Dodano: 06 Grudnia 2021

Global Mobility Operations Support Specialist

Your Impact: Global Mobility Operations Support is part of HR Services Team, reports directly to HR GBS Global Mobility Lead. Main responsibilities: Provides ongoing administrative and transactional support to all internal and external parties engaged in...

Jacobs

małopolskie / Kraków

Więcej