Specjalista ds. kadr i płac

W związku z dynamicznym rozwojem firmy, Eurofoam Polska Sp. z o.o. w Zgierzu / k. Łódź, wchodząca w skład dużej grupy kapitałowej, zajmująca się produkcją, przetwórstwem i sprzedażą pianki poliuretanowej, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. kadr i płac
Miejsce pracy: Zgierz
Zadania: Kompleksowa obsługa pracowników w zakresie kadr i płac, w szczególności:
 • Naliczanie i sporządzanie listy płac
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo – płacowej
 • Obsługa programu PŁATNIK (zgłoszenia, deklaracje rozliczeniowe, korekty ZUS)
 • Przygotowywanie PIT, zestawień GUS, PFRON
 • Rozliczanie ewidencji czasu pracy pracowników
 • Obsługa programu kadrowo-płacowego TETA
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • Minimum kilkuletnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w dziale kadrowo-płacowym w dużej firmie
 • Znajomość programu Płatnik
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych
 • Praktyczna umiejętność dokonywania rozliczeń z ZUS, US, PFRON i rozliczania czasu pracy
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office, w tym Excela
 • Komunikatywna znajomość j. angielskiego
 • Mile widziana znajomość programu TETA
Oferujemy:
 • Interesującą i odpowiedzialną pracę w prężnie rozwijającej się firmie
 • Wynagrodzenie dostosowane do posiadanych kompetencji
 • Możliwości doskonalenia zawodowego
 • Pakiet socjalny
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla potrzeb rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eurofoam Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu ul.Szczawińska 42, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Łodzi-Śródmieścia pod numerem KRS 0000002202, NIP 7320000726, REGON 470031686, adres e-mailpl.office@eurofoam.eu

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków pracodawcy wynikających z kodeksupracy w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, wskazanych przez Panią/Pana danychkontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia
b. znalezienia i wyboru kandydata na stanowisko pracy, co jest prawnie uzasadnionym interesemAdministratora
c. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dorozumianej zgody na przetwarzaniedanych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w lit. a. powyżej, które zostałyudostępnione przez Panią/ Pana na wniosek pracodawcy lub przekazane z Pani/ Pana inicjatywy
d. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana odrębnie wyrażonejzgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym

Jeżeli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, może Pani/ Pan tę zgodęw każdej chwili wycofać, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, któregodokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcy oprogramowania poczty elektronicznej,podmiotom zajmującym się utrzymaniem i serwisowaniem oprogramowania, które wykorzystujemy wprocesie rekrutacji oraz spółkom z grupy kapitałowej, jeżeli okaże się to niezbędne do przeprowadzeniaprocesu rekrutacyjnego.

Podanie danych niezbędnych do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jest wymogiemustawowym wynikającym z obowiązujących przepisów. W pozostałym zakresie podanie danych jestdobrowolne.

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadkuwyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych danebędą przechowywane przez okres nieprzekraczający 1 roku od wyrażenia zgody lub do czasu cofnięciazgody w zależności, co nastąpi wcześniej.

Przysługuje Państwu prawo:
- dostępu i sprostowania Państwa danych osobowych
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
- przenoszenia Państwa danych osobowych
- wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W razie gdybyśmy dopuścili się naruszenia przy przetwarzaniu Państwa danych osobowychprzysługuje Państwu prawo wniesi

Podobne ogłoszenia: