Specjalista ds. Kadr i Płac

Przedsiębiorstwo Remontowo - Usługowe ”MEGA – REM” Sp. z o.o. – firma świadcząca usługi

remontowe oraz modernizacyjne dla przemysłu energetycznego poszukuje pracownika na

stanowisko:

Specjalista ds. Kadr i Płac
Miejsce pracy: KrakówDo głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Samodzielne prowadzenie i koordynowanie całokształtu zagadnień dotyczących problematyki personalnej i płacowej w Spółce
 • Obsługa kadrowa pracowników (m.in. sporządzanie umów, aneksów, zaświadczeń oraz innych dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy)
 • Obsługa procesu zatrudnienia obcokrajowców
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz ewidencji nieefektywnego czasu pracy
 • Przygotowywanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac
 • Obsługa PPK
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi ( GUS, ZUS, US)
 • Przygotowywanie deklaracji, sprawozdań i raportów do ZUS, GUS i US

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office i programu PŁATNIK
 • Mile widziana znajomość obsługi programu kadrowo-płacowego Comarch ERP Optima
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność, rzetelność, komunikatywność

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Przyjazną atmosferę pracy
Zgodnie z  art.  13  ust.  1  i  2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  27.04.2016  r.  w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, niniejszym informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRU MEGA-REM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków) telefon 12 644-51-19

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji i w terminie 3 miesięcy po jej zakończeniu.

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Podobne ogłoszenia: