Specjalista ds. kadr

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

zatrudni:

 


Specjalista ds. kadr
Miejsce pracy: Wrocław
Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowozatrudnionego Pracownika:
 • kompleksowe prowadzenie wszystkich spraw związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem i całym przebiegiem zatrudnienia pracowników,
 • weryfikacja ewidencji czasu pracy pracowników,
 • obsługa programu Płatnik, dokonywanie zgłoszeń w ZUS,
 • pomoc w prowadzeniu spraw związanych ze szkoleniami pracowników,
 • pomoc w prowadzeniu spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie spraw, w powierzonym zakresie, w portalu świadczeniodawcy
  w NFZ,
 • przygotowywanie sprawozdań dla instytucji zewnętrznych, w tym m. in. dla ZUS, GUS, PFRON, UMWD
Wymagania stawiane przez Pracodawcę:
 • wykształcenie wyższe, najchętniej: prawo, administracja, ZZL,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w działach kadrowych lub kadrowo-płacowych, mile widziane doświadczenie w pracy w podmiocie leczniczym,
 • praktyczna znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość przepisów ustawy o działalności leczniczej i innych przepisów branżowych,
 • bardzo dobra obsługa pakietu MS Office, znajomość programów kadrowo-płacowych,
 • odpowiedzialność i terminowość w realizacji powierzonych zadań
Oferujemy:
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w placówce dającej poczucie bezpieczeństwa i stabilności, godziny pracy 7:30 – 15:05,
 • okazję do rozwoju w dynamicznym otoczeniu, możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość korzystania ze świadczeń z ZFŚS (m.in. wczasy pod gruszą, karty sportowe)
 • przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu informuje, że:

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.

2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.

3. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/ Pani dobrowolnej zgody.

4. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. 5. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.

6. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.

7. Pana/ Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

9.Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.

10. Ma Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

11. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.

Podobne ogłoszenia: