Specjalista ds. kadr

Wyższe Szkoły Bankowe to największa grupa prywatnych uczelni wyższych w Polsce. Od wielu lat kształcimy w taki sposób, aby pokazać, że możliwe jest łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym. Niezależnie czy są to studia wyższe, podyplomowe czy szkolenia, działamy w myśl idei work-life balance.

 

Wspieramy rozwój naszych pracowników, oferując różnorodne szkolenia i pracę przy ambitnych projektach. Razem tworzymy miejsce w którym studenci zdobywają praktyczną wiedzę, a pracownicy wartościowe doświadczenie.


Poszukujemy kandydatki/kandydata na stanowisko:
Specjalista ds. kadr
Miejsce pracy: Gdańsk
Nr ref.: R/51/2021
Naszym pracownikom oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat do IX 2023r.
 • możliwość ciągłego rozwoju i doskonalenia umiejętności,
 • udział w licznych projektach rozwojowych podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • ciekawą i samodzielną pracę w największym polskim holdingu uczelni niepublicznych,
 • możliwość skorzystania z benefitów,
 • dodatkowe dni wolne od pracy,
 • zajęcia z języka angielskiego w trakcie pracy.
Główne zadania realizowane na tym stanowisku:
 • prowadzenie dokumentacji personalnej pracowników etatowych i nieetatowych, ewidencji  zdarzeń kadrowych i zmian dotyczących warunków zatrudnienia, absencji i innych,
 • realizacja obowiązków wynikających z przepisów dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych: wysyłka informacji,  kontrola zgłoszeń, wprowadzanie rezygnacji,
 • weryfikacja i koordynacja procesu wykonywania badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach,
 • przygotowywanie zestawień i raportów,
 • udzielanie informacji w sprawach pracowniczych pracownikom i ich przełożonym,
 • monitorowanie zmian prawa wewnętrznego i zewnętrznego w zakresie uregulowań prawnych, ubezpieczeniowych, kadrowych, a także w zakresie uregulowań podatkowych i pochodnych uwzględniając specyfikę Uczelni,
 • naliczanie wynagrodzeń i należnych świadczeń oraz przygotowywanie listy płac,
 • zapewnienie obiegu dokumentów płacowych i pochodnych,
 • nadzorowanie przebiegu prawidłowości zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych, weryfikacja oświadczeń złożonych przez pracowników i zleceniobiorców,
 • weryfikacja oświadczeń złożonych przez pracowników i zleceniobiorców w ramach PPK,
 • zapewnienie wsparcia przy przygotowaniu i uzgodnieniu deklaracji ZUS, US oraz zestawień statystycznych GUS.
Poszukiwane kompetencje:
 • wykształcenie wyższe,
 • wiedza z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,  
 • dobra znajomość pakietu MS Office 365,
 • 4 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • komunikatywność, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziana obsługa programów SAP, ERP_HR, Płatnik,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:
1. realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit.
Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Dane osobowe będą przetwarzane także:
2. w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia);
3. W celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1. powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 2 oraz pkt 3 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 2 tygodni po zakończeniu rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres jednego roku, liczonego od dnia 1 stycznia następującego po dacie złożenia aplikacji.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie.
Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie składania aplikacji, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Do przesłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu:
1. Realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
2. W zakresie wizerunku udostępnionego przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych.
3. W celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Administratora Danych.

Podobne ogłoszenia:

Dodano: 26 Listopada 2021

Specjalista ds. kadr

Opis stanowiska: prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, wniosków urlopowych, opracowywanie harmonogramów pracy, uzgadnianie danych dotyczących czasu pracy w systemie enova, kontrola rozkładów czasu pracy pracowników, monitoring...

Stowarzyszenie SIEMACHA

małopolskie / Kraków

Więcej

Dodano: 25 Listopada 2021

Specjalista ds. płac

Kluczowe obowiązki: Prowadzenie spraw z zakresu rozliczania wynagrodzeń i zasiłków pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Sporządzanie list płac. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych ZUS i obsługa systemu...

Urząd Dozoru Technicznego

mazowieckie / Warszawa

Więcej

Dodano: 25 Listopada 2021

Resource Management Analyst with French

Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. What do you need to start? Fluent French and English General knowledge about IT (mainly Cloud and Infrastructure)...

Capgemini Service

lubelskie / Lublin

Więcej