Specjalista ds. personalnych

Obecnie do Centrali OBI w Warszawie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. personalnych
Miejsce pracy: Warszawa
Opis stanowiska:
 • prowadzenie terminowej obsługi kadrowo-płacowej pracowników spółki dla
 • ok. 450 osób
 • sporządzanie list płac
 • prowadzenie ewidencji nieobecności (w tym zwolnień lekarskich)
 • sporządzanie zestawień i raportów na potrzeby wewnętrznych jednostek organizacyjnych i instytucji zewnętrznych (ZUS, US, GUS, Urząd Pracy, komornik, itp.)
 • nadzór oraz sporządzanie dokumentów kadrowych dla Pracowników w związku z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • nadzór nad prawidłowością rozliczania czasu pracy
Profil idealnego kandydata:
 • minimum dwa lata doświadczenia w dziale personalnym (kadry/płace)
 • mile widziana znajomość systemu Xpertis
 • znajomość prawa pracy w zakresie naliczania wynagrodzeń
 • znajomość przepisów o ubezpieczeniach społecznych
 • znajomość przepisów dot. podatków od osób fizycznych
 • dokładność, obowiązkowość
 • umiejętność pracy w warunkach presji czasu
 • zdolności analityczne i dobra znajomość MS Excel
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych: prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do zajęć rekreacyjno-sportowych
 • szkolenia rozwojowe
 • dynamiczne środowisko pracy
 • przyjazną atmosferę pracy, życzliwość i wsparcie
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy alei Krakowskiej 102, 02-180 Warszawa („Administrator”).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres ochrona.danych@obi.pl lub pismo na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z procesem rekrutacji prowadzonym przez Administratora.
4. Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być spółki z grupy kapitałowej OBI, t.j. OBI Centrala Systemowa sp. z o.o., podmioty wspomagające Administratora w prowadzeniu procesów rekrutacji oraz podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT.
6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji a następnie zostaną usunięte. W przypadku, gdy udzielił/a Pan/Pani zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przetwarzane dla tych celów nie dłużej niż 24 miesiące a następnie usunięte.
7. Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
8. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Podobne ogłoszenia: