Specjalista ds. Płac

PRU MEGA-REM Sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

 

Specjalista ds. Płac
Miejsce pracy: Kraków

 

Główne zadania na stanowisku:
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą płacową,
 • naliczanie wynagrodzeń w systemie płacowo-kadrowym, sporządzanie list płac i dokumentów związanych z obsługą płacową,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • współpraca z ZUS, US i kancelariami komorniczymi w niezbędnym do realizacji przepisów zakresie,
 • sporządzanie sprawozdań i zaświadczeń oraz zestawień zawierających dane o wynagrodzeniach;
 • obsługa systemu Płatnik,
 • weryfikacja, ewidencja i rozliczanie PPK,
 • sporządzanie i weryfikacja deklaracji podatkowych oraz dokumentów rozliczeniowych (PIT, ZUS),
 • weryfikacja prawidłowości sald na kontach księgowych związanych z rozliczeniem list płac, podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne,
 • przygotowywanie wewnętrznych analiz i raportów dot. kosztów pracy,
 • udzielanie informacji pracownikom z zakresu rozliczenia wynagrodzeń i obowiązujących regulacji prawnych,
 • archiwizacja i przetwarzanie dokumentacji płacowej dla celów emerytalnych, podatkowych oraz dla potrzeb ewidencji księgowej.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń
 • praktyczna znajomość obowiązujących przepisów podatkowych, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, ustawy o PPK, związanych z tematyką płacową,
 • dobra znajomości pakietu MS Office,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, sumienność i dokładność,
 • gotowości do poszerzania i uzupełniania wiedzy w zakresie wykorzystywanym w rozliczeniach wynagrodzeń,
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem i pracą pod presją czasu.
Oferujemy:
 • Możliwość zdobycia nowych doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Przyjazna atmosfera w pracy
Zgodnie z  art.  13  ust.  1  i  2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  27.04.2016  r.  w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, niniejszym informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRU MEGA-REM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków) telefon 12 644-51-19

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji i w terminie 3 miesięcy po jej zakończeniu.

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Podobne ogłoszenia:

Dodano: 22 Listopada 2022

Pracownik ds. wynagrodzeń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: weryfikacja dokumentacji płacowej oraz naliczenie należnego wynagrodzenia, obsługa systemu płacowo-kadrowego oraz ewidencja wynagrodzeń pracowników, rozliczenia z ZUS, Urzędem Skarbowym i innymi...

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

wielkopolskie / Ostrów Wielkopolski

Więcej

Dodano: 18 Listopada 2022

Inspektor ds. płac / Starszy Inspektor ds. płac w Dziale Kadr i Administracji

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.: naliczanie wynagrodzeń pracowników OPS Wola, sporządzenie przelewów i poleceń księgowania, obsługa umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),...

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

mazowieckie / Warszawa

Więcej

Dodano: 16 Listopada 2022

Specjalista / Specjalistka ds. Płac

Zakres obowiązków: Naliczanie wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy, Sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji i sprawozdań do ZUS, US, PFRON, GUS, Sporządzanie zestawień, raportów i analiz z zakresu...

Contract Administration Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej