Specjalista ds. Płac


Dyrektor Muzeum Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

w Muzeum Warszawy

Rynek Starego Miasta 28; 00-272 Warszawa


Specjalista ds. Płac

Zespół Rachuby Płac


Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • prowadzenie rachuby płac-sporządzanie list płac, prawidłowe naliczanie i terminowe wypłaty wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników, w tym wypłaty z ZFŚS
 • prawidłowe naliczanie i terminowe wypłaty wynikające z umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
 • wystawianie rocznych rozliczeń PIT
 • naliczanie i rozliczanie składek ZUS, sporządzanie deklaracji miesięcznych i rocznych
 • prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych oraz sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym rachunków do tych umów i protokołów odbioru prac
 • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów pracowniczych, list płac, dokumentów ZUS
 • udział w pracach Komisji Socjalnej ( przyznawanie zapomóg, dofinansowania do wczasów, przyznawanie innych świadczeń socjalnych)

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek, pomieszczenie pracy oraz toaleta umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. Winda w budynku.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4 h dziennie, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • min. 3 lata stażu pracy na stanowisku ds. płac
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych itp.
 • znajomość języka angielskiego
 • odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:„Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”

Podobne ogłoszenia:

Dodano: 31 Października 2020

Payroll Specialist with German

ZADANIA administrowanie danymi płacowymi w Excelu lub odpowiednim systemie kadrowo-rozliczeniowym przygotowywanie danych płacowych do obiegów płacowych obsługa czynności płacowych wymaganych przez operacje WYMAGANIA Zaawansowana znajomość...

ManpowerGroup Sp. z o.o.

dolnośląskie / Wrocław

Więcej

Dodano: 30 Października 2020

Specjalista ds. płac

Miejsce pracy: Warszawa Do zadań Specjalisty ds. płac będzie należało: samodzielne naliczanie wynagrodzeń oraz zapewnienie ich zgodności z przepisami prawa pracy, przepisami podatkowymi oraz ubezpieczeń społecznych, sporządzanie sprawozdań...

TNS Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej

Dodano: 30 Października 2020

Specjalista ds. płac

OPIS STANOWISKA: Kompletne rozliczanie wynagrodzeń (tworzenie listy płac, naliczanie wynagrodzeń, roczne rozliczenia pracownicze); Administrowanie dokumentacją pracowniczą i innymi dokumentami związanymi z obsługą płacową pracowników i...

Kronospan

podkarpackie / Pustków

Więcej