Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

Ogłoszenie numer: 5992752, z dnia 2021-11-10

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Nr Ref.: S/SS/DRK/11/21

 

Opis stanowiska

 • pełnienie roli opiekuna projektów w zakresie Działania 2.21 Poprawa zarządzania rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach (typ 1, 3, 4, 5), w tym:
  • monitorowanie realizacji projektów,
  • przyjmowanie i weryfikacja wniosków o płatność,
  • akceptacja personelu realizującego projekt, materiałów szkoleniowych, planów rozwoju i innych produktów powstałych w wyniku realizacji projektów,
  • weryfikacja i zatwierdzanie zmian zgłaszanych przez Beneficjentów do umów o dofinansowanie projektów,
  • przygotowywanie propozycji rozwiązań oraz wzorów dokumentów niezbędnych do realizacji ww. działań, konsultowanie i przedkładanie do akceptacji przełożonego,
  • opracowywanie założeń, wybór i nadzorowanie Wykonawców usług wpierających prawidłowe wdrożenie projektów finansowanych z ww. Działań.
 • przygotowywanie danych i informacji niezbędnych do opracowania planów i sprawozdań z zadań wskazanych powyżej;
 • uczestnictwo w pracach nad przygotowaniem, aktualizacją oraz opiniowaniem aktów prawnych oraz dokumentów programowych w zakresie zadań wykonywanych przez sekcję;
 • obsługa Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w PO WER 2014-2020 (SOWA) oraz SL2014;
 • wprowadzanie zmian i aktualizacja procedur wewnętrznych PARP w zakresie zadań realizowanych przez Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach;
 • współudział w przygotowywaniu i prowadzeniu spotkań z Beneficjentami/Operatorami;
 • współudział w rozpatrywaniu środków odwoławczych składanych przez wnioskodawców w ramach konkursów realizowanych w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie zawodowe związane z wdrażaniem lub rozliczaniem projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych (min. 1,5 roku dla specjalisty i 2,5 roku dla starszego specjalisty);
 • znajomość zagadnień z zakresu uregulowań prawnych i dokumentów programowych związanych z wdrażaniem Funduszy Strukturalnych w Polsce;
 • bardzo dobra znajomość i obsługa pakietu MS Office;
 • umiejętność prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych;
 • umiejętność szybkiego uczenia się;
 • umiejętność wyszukiwania informacji.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • wykształcenie wyższe z zakresu prawa, administracji lub finansów;
 • minimum rok doświadczenia zawodowego związanego z wdrażaniem lub rozliczaniem projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • minimum rok doświadczenia zawodowego w pracy w Instytucji Pośredniczącej;
 • znajomości zagadnień z zakresu uregulowań prawnych i dokumentów programowych związanych z realizacją projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne ogłoszenia:

Dodano: 06 Grudnia 2021

Samodzielna Kadrowa

Jeżeli masz poczucie, że chciałabyś/chciałbyś pracować w firmie, która każdego dnia czyni coś dobrego dla swoich pacjentów, poszukujesz stabilnego zatrudnienia, gdzie panuje rodzinna atmosfera, a codzienną realizację zadań wspiera zgrany,...

CENTRUM OPIEKI I REHABILITACJI

śląskie / Częstochowa

Więcej

Dodano: 02 Grudnia 2021

Specjalista ds. płac

Kluczowe obowiązki: Prowadzenie spraw z zakresu rozliczania wynagrodzeń i zasiłków pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Sporządzanie list płac. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych ZUS i obsługa systemu...

Urząd Dozoru Technicznego

mazowieckie / Warszawa

Więcej

Dodano: 02 Grudnia 2021

Resource Management Analyst with French

Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. What do you need to start? Fluent French and English General knowledge about IT (mainly Cloud and Infrastructure)...

Capgemini Service

opolskie / Opole

Więcej