Specjalista

Urząd Statystyczny w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 84884

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego, przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku, bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak wind, toaleta zlokalizowana na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przed budynkiem Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych-platforma schodowa.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z nawiązaniem, trwaniem, zmianą i ustaniem stosunku pracy, ustala uprawnienia i obowiązki wynikające z trwania stosunku pracy pracowników Urzędu w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na pracodawcę przepisami prawa
 • prowadzi sprawy z zakresu pracowniczych planów kapitałowych (PPK) na rzecz pracowników Urzędu w celu wypełnienia obowiązków organizacyjno-kadrowych nałożonych na pracodawcę przepisami prawa
 • prowadzi dokumentację pracowniczą, za wyjątkiem kart (list) wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz wniosków pracowników o wypłatę wynagrodzeń do rąk własnych, a także dokumentacji dot. odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej pracowników Urzędu. Prowadzi bazy danych pracowników w systemie informatycznym w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na pracodawcę oraz tworzenia i utrzymania bazy danych pracowników Urzędu
 • prowadzi sprawy związane z urlopami pracowniczymi, innymi zwolnieniami od pracy, czasem pracy oraz porządkiem i dyscypliną pracy w celu zapewnienia aktualnej dokumentacji oraz realizacji uprawnień pracowniczych wynikających z obowiązujących przepisów prawa
 • współpracuje z Wydziałem Organizacji i Rejestrów w zakresie kontroli rozliczania czasu pracy pracowników Urzędu w celu weryfikacji danych zarejestrowanych w Ewidencji Czasu Pracy
 • prowadzi sprawy organizacyjno-kadrowe związane z wyjazdami służbowymi pracowników dla których miejscem pracy jest siedziba Urzędu oraz kierowników Oddziałów w celu udokumentowania poleceń wyjazdów służbowych
 • przygotowuje dane do okresowych sprawozdań z zakresu spraw kadrowych Urzędu w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na pracodawcę
 • współpracuje z głównym specjalistą Wydziału odpowiedzialnym za proces tworzenia wewnętrznych procedur dot. spraw kadrowych w zakresie tworzenia tych procedur w celu właściwej realizacji polityki kadrowej Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w komórce kadrowej
 • znajomość przepisów prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość przepisów z zakresu służby cywilnej
 • znajomość przepisów dot. pracowników urzędów państwowych,
 • znajomość przepisów z zakresu pracowniczych planów kapitałowych,
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
 • znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel),
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • poszukiwanie informacji
 • współpraca,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu kadr i ubezpieczeń społecznych, służby cywilnej, pracowniczych planów kapitałowych, zarządzania zasobami ludzkimi

Podobne ogłoszenia:

Dodano: 22 Października 2021

Specjalista ds. kadr i płac

GŁÓWNE ZADANIA prowadzenie akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych i świadectw pracy naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS i podatków sporządzanie wymaganych dokumentów...

QSense

dolnośląskie / Wrocław

Więcej

Dodano: 22 Października 2021

Młodszy specjalista / Młodsza specjalistka ds. Kadr [rekrutacja online]

Opis stanowiska: Zapewnienie prawidłowej obsługi kadrowej pracowników Administrowanie dokumentacją pracowniczą związaną z różnymi formami zatrudnienia(m.in. prowadzenie akt osobowych, tworzenie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, zmianą...

Contract Administration Sp. z o.o.

łódzkie / Łódź

Więcej

Dodano: 22 Października 2021

Specjalista ds. personalno - księgowych

Prowadzenie dokumentacji płacowej i kadrowej Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac Tworzenie i przesyłanie deklaracji ZUS, US, GUS i innych wymaganych przepisami prawa w zakresie kadr i płac Opracowywanie regulaminów i zarządzeń z...

Klient portalu Praca.pl

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Więcej