Specjalista

Komenda Miejska Policji w Lublinie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 116937

Warunki pracy

- Praca w Wydziale Kadr i Szkolenia  KMP w Lublinie na stanowisku o charakterze  biurowym przy użyciu sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych. Praca w podstawowym systemie czasu pracy w godz. 7.30 do 15.30. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Oświetlenie sztuczne i naturalne.


Miejsce pracy: Stanowisko zlokalizowane w skrzydle AB obiektu KMP w Lublinie z wejściem bezpośrednio z chodnika oraz z segmentu A budynku głównego. Wejście do budynku głównego  - skrzydło A posiada stsowny podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, skrzydło A jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada odpowiednio dostosowaną toaletę, natomiast segment AB, gdzie jest zlokalizowane stanowisko nie jest dosatępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.


Nie występują warunki uciążliwe/szkodliwe/niebezpieczne.

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty dokumentacji związaneJ z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników Policji.
 • Wprowadza i aktualizuje w elektronicznym Systemie Wspomagania Obsługi Policji w module KADRY dane osobowe pracowników w zakresie nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy, zgodnie z nadanymi uprawnieniami dostępu do systemu kadrowego.
 • Zakłada i prowadzi teczki akt osobowych w celu przechowywania dokumentacji pracowniczej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • Dokonuje zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i/lub zdrowotnych pracowników Policji, funkcjonariuszy Policji i uprawnionych członków ich rodzin.
 • Wprowadza i aktualizuje w elektronicznym Systemie Wspomagania Obsługi Policjji w module MEDYCYNA PRACY dane związane z kierowaniem osób przyjmowanych do pracy na badania profilaktyczne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 12 miesięcy na stanowisku ds. kadrowych
 • Umiejętność redagowania pism, umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Komunikatywność, zdolności organizacyjne, kreatywność
 • Znajomość ustaw: Kodeks pracy, o służbie cywilnej, o Policji, o systemie ubezpieczeń społecznych, o pracownikach urzędów państwowych oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne ogłoszenia:

  Dodano: 31 Marca 2023

  Specjalista do spraw kadr i płac

  prowadzenie akt osobowych, naliczanie zasiłków i wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wymagania inne: Kadry i płace, wymagana samodzielność na stanowisku, znajomość przepisów prawa pracy,...

  Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie

  małopolskie / Chrzanów

  Więcej

  Dodano: 31 Marca 2023

  Specjalista ds. kadr

  Opis stanowiska: prowadzenie akt osobowych pracowników prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów i zwolnień lekarskich naliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz umów cywilno-prawnych wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemie...

  Holiday Travel Center Sp. z o.o.

  mazowieckie / Warszawa, Wilanów, ul. Biedronki 71 A

  Więcej

  Dodano: 29 Marca 2023

  Koordynator Działu Kadr i Płac

  Twój zakres obowiązków: nadzór nad procesami kadrowo-płacowymi dla określonej grupy pracowników, przygotowywanie oraz naliczanie wynagrodzeń dla różnych form zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie), rozliczanie czasu pracy,...

  TEB Edukacja

  wielkopolskie / Poznań

  Więcej