Specjalista

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116657

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu i niszczarki dokumentów. Konieczność poruszania się po obiekcie.

Zakres zadań

 • prowadzi obsługę kadrową pracowników Oddziału, w szczególności przygotowuje dokumenty związane z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
 • opiniuje pod względem kadrowym prośby i wnioski w sprawach osobowych
 • prowadzi ewidencję sporządzonych pierwszych ocen, okresowych w służbie cywilnej oraz indywidualnych programów rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej, jak również weryfikuje składana dokumentacje pod względem poprawności i terminowości
 • wprowadza do systemu kadrowego wnioski urlopowe pracowników oraz weryfikuje ewidencje i rozkład czasu pracy pracowników zatrudnionych w Oddziale
 • przygotowuje dokumentacje w zakresie wyróżnień pracowników Oddziału oraz prowadzi ewidencję w tym zakresie
 • przygotowuje listy pracowników Oddziału, z zakresu ważności profilaktycznych badań okresowych i przygotowuje skierowania na badania wstępne, kontrolne i okresowe
 • przygotowuje i sporządza miesięczne, kwartalne i roczne sprawozdania i statystyki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w komórce kadrowej
 • znajomość zagadnień z zakresu obsługi kadrowej, znajomość przepisów z zakresu: prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • umiejętność obsługi komputera ( pakiet MS Office) i urządzeń biurowych,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawa o ochronie informacji niejawnych
 • dobra organizacja pracy własnej, dyskrecja, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętności interpersonalne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem i działalnością Straży Granicznej
 • znajomość zagadnień dotyczących administracji publicznej

Podobne ogłoszenia:

Dodano: 01 Kwietnia 2023

Inspektor

Warunki pracy praca przed monitorem ekranowym na drugim piętrze budynku, brak ułatwień dla osób niepełnosprawnych Zakres zadań Prowadzenie spraw kadrowych związanych z zatrudnieniem pracowników Urzędu m.in. z prowadzeniem ewidencji czasu pracy...

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

wielkopolskie / Poznań

Więcej

Dodano: 01 Kwietnia 2023

Młodszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga...

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

podlaskie / Białystok

Więcej

Dodano: 31 Marca 2023

Inspektor ds. Obsługi Kadrowej w Wydziale Kadr i Płac, Referacie Spraw Osobowych

Zadania: Obsługa kadrowa pracowników Straży Miejskiej m.st. Warszawy, w tym m.in.: przygotowywanie dokumentacji z zakresu nawiązania, trwania, zmiany i zakończenia stosunku pracy oraz określanie uprawnień związanych ze stosunkiem pracy...

Straż Miejska m.st. Warszawy

mazowieckie / Warszawa

Więcej