Specjalista

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 115839

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa wykonywana od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie tut. jednostki,

 • Wymagana dyspozycyjność – na potrzeby urzędu w wyjątkowych przypadkach wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych (czas pracy poza normatywem będzie rekompensowany wyłącznie czasem wolnym),

 • Wyjazdy służbowe w ramach narad szkoleniowych, odpraw itp.,

 • Częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami komendy,

 • Oświetlenie naturalne i sztuczne,

 • Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,

 • Stres związany z kontrolami prowadzonymi przez organy zewnętrzne i wewnętrzne,

 • Narzędzia i materiały pracy - komputer, kserokopiarka, drukarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe,

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku,

 • Budynek Komendy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind, podjazdów, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Sporządza listy wynagrodzeń dla pracowników cywilnych i funkcjonariuszy,
 • Prowadzi ewidencję operacji gospodarczych w programie księgowym PROBIT,
 • Sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe,
 • Nalicza amortyzację środków trwałych,
 • Rozlicza delegacje krajowe
 • Rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki ZUS,
 • Sporządza deklaracje ZUS,
 • Sporządza PIT 11 i PIT 4,
 • Sporządza bilans Komendy,
 • Prowadzi Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową,
 • Sprawdza dokumenty finansowe (rachunki i faktury), pod względem zgodności formalno-rachunkowej,
 • Prowadzi ewidencję magazynową,
 • Przygotowuje magazyn do inwentaryzacji,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe - ekonomiczne, finanse i rachunkowość
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w wydziałach finansowo-księgowych
 • Znajomość przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości
 • Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień informatycznych,
 • znajomość programu Probit

Podobne ogłoszenia: