Starszy asystent

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy asystent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115774

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • stres.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi.  

Zakres zadań

 • przygotowuje projekty umów o pracę, aneksy i porozumienia zmieniające warunki zatrudnienia
 • sporządza rozkazy personalne i decyzje dotyczące przebiegu służby i pracy
 • ustala uprawnienia m.in. do urlopów wypoczynkowych, dodatkowych, dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej, prawa do nagrody rocznej
 • wykonuje czynności związane z opracowaniem kadrowym kandydatów do pracy oraz czynności związanych ze zwolnieniem pracownika z pracy/policjanta ze służby w Policji
 • obsługuje kadrowe informatyczne bazy danych policjantów i pracowników Policji poprzez wprowadzanie danych osobowych i wynikających ze stosunku pracy, aktualizację i generowanie danych
 • sporządza projekty opisów stanowisk pracy, koordynuje procesy sporządzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej
 • zakłada i prowadzi akta osobowe policjantów i pracowników
 • obsługuje jednostkę w zakresie medycyny pracy
 • koordynuje procesy doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników
 • prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników oraz absencje policjantów i pracowników
 • sporządza miesięczne meldunki o stanie zatrudnienia oraz okresowe statystyki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi kadrowej pracowników służby cywilnej i policjantów
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie: prawo pracy, ustawy o Policji, ustawy o służbie cywilnej
 • komunikatywność; organizacja pracy własnej; obsługa komputera; umiejętność pracy w zespole, stosowania prawa pracy w praktyce, formułowania wniosków i opinii, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE”.
 • Doświadczenie w zakresie obsługi finansowej pracowników cywilnych i policjantów
 • Znajomość pracy administracyjno–biurowej.
 • obsługa aplikacji wykorzystywanych w zakresie obowiązku sprawozdawczości dla GUS

Podobne ogłoszenia: