Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

Ogłoszenie numer: 5737419, z dnia 2021-10-18

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Nr Ref.: SS/GS/DRK/10/21

 

Opis stanowiska

 • pełnienie funkcji opiekuna wybranych Sektorowych Rad ds. Kompetencji, w tym zapewnienie płynności finansowej oraz prawidłowego rozliczenia projektów konkursowych finansowanych w zakresie działania 2.12 PO WER (typ 1b) - Powołanie i funkcjonowanie 15 sektorowych rad ds. kompetencji;
 • obsługa umów pod względem ich zgodności z celami programu/działania oraz prawidłowego wydatkowania środków poprzez kontakty z beneficjentami;
 • wprowadzanie danych do systemów informatycznych;
 • przyjmowanie i weryfikacja wniosków o płatność, rekomendowanie płatności;
 • weryfikacja i zatwierdzanie zmian zgłaszanych przez beneficjentów do umów o dofinansowanie;
 • monitorowanie realizacji projektów;
 • udział w weryfikacji i wdrożeniu rekomendacji wynikających z ewaluacji działalności rad sektorowych;
 • udział w spotkaniach z przedstawicielami rad sektorowych oraz przygotowywanie materiałów na spotkania;
 • uczestnictwo w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją aktów prawnych oraz dokumentów programowych;
 • bieżąca współpraca i nadzór nad realizacją zadań sektorowych rad ds. kompetencji powstałych z innych środków niż działanie 2.12 PO WER;
 • raportowanie nieprawidłowości w ramach realizowanych projektów.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z  realizacją zadań z zakresu obsługi finansowej projektów;
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu Funduszy Europejskich (EFS);
 • bardzo dobra znajomość i obsługa pakietu Ms Office;
 • umiejętność wyszukiwania informacji i szybkiego uczenia się;
 • umiejętność współpracy w grupie;
 • umiejętność doskonałej organizacji pracy.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • wykształcenie wyższe w specjalnościach związanych z prawem, ekonomią, administracją lub finansami;
 • min. 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku opiekuna projektów w Instytucji Pośredniczącej (w tym znajomość SL i SOWA);
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu uregulowań prawnych i dokumentów programowych związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków publicznych, w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce;
 • praktyczna Znajomość Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne ogłoszenia:

Dodano: 22 Października 2021

Specjalista ds. Kadr

Opis stanowiska: prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, wniosków urlopowych, opracowywanie harmonogramów pracy, uzgadnianie danych dotyczących czasu pracy w systemie enova, monitoring wykorzystywania urlopów, raportowanie w tym zakresie,...

Stowarzyszenie SIEMACHA

małopolskie / Kraków

Więcej

Dodano: 21 Października 2021

Specjalista ds. Kadr

Obowiązki: Przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, przebiegiem i rozwiązywaniem zatrudnienia Kontrola i aktualizacja danych w systemie kadrowym Prowadzenie akt osobowych Wystawianie skierowań na badania medycyny pracy, zaświadczeń...

SITEL Polska

mazowieckie / Warszawa

Więcej

Dodano: 21 Października 2021

Specjalista ds. kadr

Miejsce pracy: Wrocław Zadania: Praca z instytucjami kontrolnymi PIP, ZUS, PEFRON Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac Dokonywanie rozliczeń i sporządzanie deklaracji ZUS, US, GUS, PFRON (sodir) Prowadzenie ewidencji czasu pracy...

Orion NEXT Sp. z o.o.

dolnośląskie / Wrocław

Więcej