Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

Ogłoszenie numer: 5899782, z dnia 2021-11-10

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Nr Ref.: SS/DRK/10/21

 

Opis stanowiska

Realizacja zadań związanych z zarządzaniem projektami realizowanymi w Departamencie, w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 („PO WER") działanie 2.2, 2.12, 2.21 w szczególności:

 • koordynacja przygotowywania sprawozdań okresowych z realizacji ww. działań, w tym informacji kwartalnych;
 • koordynacja i udział w przygotowywaniu deklaracji i poświadczeń wydatków oraz prognoz certyfikacji, monitoring realizacji celu certyfikacji;
 • koordynacja i udział w przygotowywaniu dokumentów, informacji i analiz w zakresie postępów realizacji ww. działań; koordynacja i udział w przygotowywaniu zestawień informacyjnych oraz analiz finansowych w zakresie kontraktacji i certyfikacji wydatków działań nadzorowanych przez Departament,
 • koordynacja i udział w przygotowywaniu sprawozdań z realizacji działań Departamentu,
 • koordynacja prac związanych z przygotowaniem i aktualizacją dokumentów programowych, wytycznych, aktów prawnych i dokumentów wewnętrznych (w tym procedur) dotyczących Departamentu.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z wdrażaniem lub rozliczaniem projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych;
 • bardzo dobra znajomość i obsługa pakietu MS Office; w szczególności Excel,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii lub finansów;
 • minimum rok doświadczenia zawodowego związanego z wdrażaniem lub rozliczaniem projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • minimum rok doświadczenia zawodowego w pracy w Instytucji Pośredniczącej;
 • znajomości zagadnień z zakresu uregulowań prawnych i dokumentów programowych związanych z realizacją projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne ogłoszenia:

Dodano: 26 Listopada 2021

Specjalista ds. kadr

Opis stanowiska: prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, wniosków urlopowych, opracowywanie harmonogramów pracy, uzgadnianie danych dotyczących czasu pracy w systemie enova, kontrola rozkładów czasu pracy pracowników, monitoring...

Stowarzyszenie SIEMACHA

małopolskie / Kraków

Więcej

Dodano: 25 Listopada 2021

Specjalista ds. płac

Kluczowe obowiązki: Prowadzenie spraw z zakresu rozliczania wynagrodzeń i zasiłków pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Sporządzanie list płac. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych ZUS i obsługa systemu...

Urząd Dozoru Technicznego

mazowieckie / Warszawa

Więcej

Dodano: 25 Listopada 2021

Resource Management Analyst with French

Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. What do you need to start? Fluent French and English General knowledge about IT (mainly Cloud and Infrastructure)...

Capgemini Service

lubelskie / Lublin

Więcej