Starszy specjalista

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87655

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,

 • praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

 •  wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy oświetleniu mieszanym,

 • budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Weryfikuje pod wzglądem poprawności sporządzenia projekty opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej,
 • Monitoruje proces ocen okresowych i pierwszych ocen,
 • Opracowuje procedury z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym Program Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 • Przygotowuje projekty pism i stanowiska dotyczące osób nowo zatrudnionych lub przeniesionych z innych urzędów oraz pracowników podlegających ocenie okresowej lub pierwszej ocenie w służbie cywilnej,
 • Zapoznaje z zatwierdzonym opisem stanowiska pracy pracownika zatrudnionego na danym stanowisku,
 • Prowadzi zbiór opisów stanowisk pracy w KSP oraz przygotowuje do archiwizacji nie obowiązujące opisy stanowisk pracy,
 • Organizuje i prowadzi spotkania informacyjno- instruktażowe oraz udziela wyjaśnień pracownikom/ policjantom komórek/jednostek organizacyjnych KSP,
 • Sporządza analizy oraz okresowe statystyki,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1,5 roku w komórce związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • Bardzo dobra znajomość: ustawy o służbie cywilnej w zakresie ocen okresowych, pierwszej oceny w służbie cywilnej i opisów stanowisk pracy; aktów wykonawczych do ustawy o służbie cywilnej z zakresu sporządzania opisów stanowisk pracy , ocen okresowych w służbie cywilnej i pierwszej oceny w służbie cywilnej ; zarządzenia w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej,
 • Umiejętności: sporządzania i weryfikowania opisów stanowisk pracy, analityczne, poprawnego formułowania wniosków i opinii, pracy w zespole, stosowania przepisów prawa, argumentowania, obsługi komputera z zakresu pakietu MS Office,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi,

Podobne ogłoszenia:

Dodano: 06 Grudnia 2021

Samodzielna Kadrowa

Jeżeli masz poczucie, że chciałabyś/chciałbyś pracować w firmie, która każdego dnia czyni coś dobrego dla swoich pacjentów, poszukujesz stabilnego zatrudnienia, gdzie panuje rodzinna atmosfera, a codzienną realizację zadań wspiera zgrany,...

CENTRUM OPIEKI I REHABILITACJI

śląskie / Częstochowa

Więcej

Dodano: 02 Grudnia 2021

Specjalista ds. płac

Kluczowe obowiązki: Prowadzenie spraw z zakresu rozliczania wynagrodzeń i zasiłków pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Sporządzanie list płac. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych ZUS i obsługa systemu...

Urząd Dozoru Technicznego

mazowieckie / Warszawa

Więcej

Dodano: 02 Grudnia 2021

Resource Management Analyst with French

Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. What do you need to start? Fluent French and English General knowledge about IT (mainly Cloud and Infrastructure)...

Capgemini Service

opolskie / Opole

Więcej