Ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe specjalisty ds. kadrowych jest typowe dla pracy biurowej i związane jest m.in. z problemami spowodowanymi długotrwałą pracą przy komputerze (bóle pleców, rąk, ramion, zmęczenie wzroku) oraz z problemami wynikającymi ze słabej wentylacji pomieszczeń biurowych. Co więcej, specjalista ds. kadrowych Kalisz może się stykać z problemami związanymi ze złymi relacjami międzyludzkimi. Może być narażony na pomówienia, oskarżenia, ataki fizyczne i słowne. Niezadowoleni pracownicy, gdy są zdenerwowani, potrafią być bardzo nieprzyjemni.

5Na czynniki środowiska pracy specjalisty oraz ich możliwe skutki dla zdrowia składają się:

Czynniki mogące powodować wypadki

  • Drabiny, nieprawidłowo używane krzesła do sięgania z półek – możliwość urazów w wyniku upadku z wysokości.
  • Śliskie, polerowane i pastowane podłogi, pozostawione otwarte szuflady, luźne przewody telefoniczne – możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia, potknięcia i upadku.
  • Ostre przyrządy stosowane w biurze (nożyczki, spinacze, zszywki) oraz krawędzie papieru – możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia.
  • Prąd elektryczny – możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego.
  • Uszkodzone elektryczne urządzenia biurowe, palenie tytoniu – możliwość poparzeń i urazów w wyniku pożaru (zagrożenie wzrasta w obecności dużej ilości papieru).

 Czynniki fizyczne

  • Nadmierny hałas emitowany przez sprzęt biurowy, rozmowy, telefon itp. w pomieszczeniach o złych warunkach akustycznych – możliwość uszkodzenia słuchu.

Czynniki chemiczne i pyły

  • Substancje chemiczne charakterystyczne dla środowisk pracy w pomieszczeniach biurowych – możliwość zatrucia.

Czynniki biologiczne

  • Mikroorganizmy chorobotwórcze – możliwość zakażenia chorobami zakaźnymi w wyniku kontaktu z gośćmi i współpracownikami, szczególnie w pomieszczeniach, w których znajduje się dużo osób, a które nie mają dostatecznej wentylacji.

Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

  • Przepracowanie, częste podróże, problemy interpersonalne (zwłaszcza z personelem, za który specjalista jest odpowiedzialny i z personelem wyższego szczebla), niemożność wzięcia urlopu w dogodnym czasie, stała potrzeba konfrontacji z problemami organizacyjnymi i logistycznymi – możliwość stresu psychicznego i związanych z nim zaburzeń psychosomatycznych.
  • Długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej, w tym praca przy komputerze, typowe dla środowiska biurowego – możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, nadmiernego obciążenia wzroku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *