Wymagania rekrutacyjne

3Każda osoba pragnąca podjąć pracę w zawodzie specjalisty ds. kadrowych wcześniej lub później natrafi na oferty pracy, w których pracodawcy organizujący nabór wyszczególnią warunki, jakie kandydat musi spełnić, by zostać zakwalifikowany na rozmowę kwalifikacyjną. Wymogi rekrutacyjne są niezbędnym elementem każdego naboru, który w takiej lub innej formie występuje zawsze, specjalista ds. kadrowych Lublin. Po przeanalizowaniu kilkudziesięciu ogłoszeń dotyczących posady specjalisty ds. kadrowych, można na ich podstawie stworzyć ogólny obraz tego, co pracodawcy wymagają od kandydatów. I tak, na wymagania zawodowe składają się:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, socjologia,
  • ok. 2 lata doświadczenia pracy w dziale personalnym,
  • znajomość prawa pracy,
  • znajomość różnorodnych zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Z kolei, najczęściej pojawiającymi się wymaganiami osobowościowymi są:

  • bardzo dobre zdolności interpersonalne,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • łatwość nawiązywania kontaktów,
  • zdolności organizacyjne,
  • bardzo dobra komunikacja z osobami o różnych typach osobowości i różnym poziomie intelektualnym,
  • umiejętność motywowania pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *