Zakres obowiązków

2Specjalista ds. kadrowych Częstochowa jest osobą odpowiedzialną za politykę zatrudnieniową firmy, a jego zakres obowiązków jest bardzo rozbudowany. W ramach pracy na stanowisku specjalisty kadrowego pracownik:

 • asystuje przy tworzeniu strategii zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie,
 • koordynuje i realizuje działania związane z prowadzeniem spraw pracowniczych oraz gromadzi informacje na temat poszczególnych pracowników w aktach osobowych:

– zawarte i rozwiązane umowy o pracę,
– urlopy wypoczynkowe, szkoleniowe, zdrowotne,
– zwolnienia lekarskie i inne nieobecności w pracy,
– informacje o wynagrodzeniach stałych i premiach,
– dane o awansach,
– informacje o szkoleniach podstawowych i uzupełniających,
– informacje o naruszeniach regulaminu wewnętrznego,
– udokumentowane szkolenia BHP,
– czasem także sprawy ZUS.

 • dba o aktualizację danych personalnych,
 • opracowuje (wspólnie z dyrektorem personalnym) i wdraża systemy motywacyjne,
 • wspiera proces selekcji i rekrutacji nowych pracowników, w tym także uczestniczy w przygotowywaniu umów o pracę,
 • uczestniczy w tworzeniu opisów stanowisk,
 • bierze udział w ustalaniu ścieżek karier pracowników,
 • uczestniczy w opracowywaniu i realizacji systemu okresowych ocen pracowników,
 • wspiera działania związane z planowaniem i organizacją szkoleń,
 • bierze udział w utrzymywaniu kontaktów zewnętrznych z firmami doradztwa personalnego (audyt personalny), uczelniami i tp.,
 • sporządza raporty dotyczące spraw pracowniczych dla kierownictwa firmy,
 • realizuje dodatkowe zadania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi wskazane przez dyrektora personalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *